ADM xem lại cho sv phục sinh rơi nguyên liệu xoay w2.5 va nguyên liệu xoay w3 di .point rs dã được 60k point roi. ma các mem chơi toàn deo w2 nhin không đẹp tý nào. w2 thì quá trời mà không có nguyên liệu xoay w2.5 hay w3 cha biet de làm gì.Kính mong ADM hồi âm lại sớm. sathumu5 .