ĐUA TOP 10 NGÀY PHỤC SINH
Thời gian:
- Bắt đầu lúc : 13:00 ngày 10/09/2019
- Kết thúc lúc :
23:59 Ngày 20/09/2019
Nội Dung:
- 5 Nhân vật có số lần Reset nhiều nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.
- Trường hợp các nhân vật có số lần reset bằng nhau và bằng Lerver Sẽ tính thời gian ai reset lần cuối cùng sớm nhất


Phần Thưởng:
TOP
Phần thưởng
1 500.000 Gcoin
100b 100s
2 200.000 Gcoin
50b 50s
3 - 4 - 5 100.000 Gcoin
30b 30s
ĐUA TOP ALL 15 NGÀY OPEN BETA
Thời gian:
- Bắt đầu lúc : 13:00 ngày 10/09/2019
- Kết thúc lúc :
23:59 Ngày 25/09/2019
Nội Dung:
- 5 Nhân vật có số lần Reset nhiều nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.
- Trường hợp các nhân vật có số lần reset bằng nhau và bằng Lerver Sẽ tính thời gian ai reset lần cuối cùng sớm nhất


Phần Thưởng:
TOP
Phần thưởng
1 Cánh cấp 2 + Luck + 1 Option
Bộ ring pen 2 Option
2 Cánh cấp 2 Luck+ 1 Option
Bộ ring pen 1 Option
3 Vũ khí rồng + Luck + 2 Option
4-5 Wing 2 + Luck + 1 Option

******************************
Ngoài ra BQT sẽ liên tục tổ chức các sự kiện In Game hàng tuần như :


- Truy tìm GM
- Giải cứu công chúa
- Đẳng cấp PK