Chào toàn thể thành viên Server Phục Sinh
* Để hỗ trợ tốt hơn cho các Tân Thủ khi tham gia máy chủ Phục Sinh


BQT xin thông báo về các mức hỗ trợ như sau:

Từ 00h00p ngày 17/08 Khi Tân Thủ khởi tạo tài khoản sẽ nhận được:

+ 120 Reset, 1.500 Point và 400 triệu Zen.

Chia sẻ Facebook nhận Gilf Code Tân Thủ: Liên hệ Fanpage MU


https://www.facebook.com/muviet2017/...208_1o&fref=nf

IB Trực tiếp để nhận Gilf Code Tân Thủ Gồm:


+ Bùa Thiên Sứ + Đại Quỷ + PanDa (5 Ngày)Bảng Giới Hạn Reset vẫn áp dụng như sau:

Top Bảng giới hạn reset
1 5 lần ngày
2-10 Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS
11-20 Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS
21-30 Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS
31-40 Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS
41-50 Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS
51 trở đi Được reset không giới hạn cho đến khi cách TOP 1 lúc MAX reset ngày : 0 RS


BQT thông báo