Đề nghị admin vào fix lại BC vip , đánh 14 phút toàn bị lag ngọc không được gì? và bỏ con KL ra khỏi trong BC