BQT có gộp máy chủ quyền năng qua máy chủ Lorencia MU Hà Nội

Yêu cầu gộp : tải game
http://muhanoi.vn

Đăng ký tài khoản bên MU Hà Nội

Tạo tên nhân vật bên đó để chuyển qua

Tất cả mọi người sẽ đc + bằng rs bên MU HÀ NỘI MÁY CHỦ LORENCIA