TOP PHẦN THƯỞNG
1
SUMPK
300.000 Gcent

2
YaSha2
200.000 Gcent

3
NungNozPK
150.000 Gcent

4
Nber1
100.000 Gcent
5
NhinCaiGi
50. 000 Gcent


Phần thưởng tóp alphatest sẽ được phát vào 20h ngày 21-05

Lưu ý : các bạn phải tạo tài khoản giống như alphatest.