Phần Thưởng: TÓP Dw


TOP
Phần thưởng
1
AuDiQ10
1 Sét đồ cấp 3 + Luck + 1 Option


Phần Thưởng: ELF

TOP
Phần thưởng
1
Sk1Ef1
1 Sét đồ cấp 3 + Luck + 1 Option


Phần Thưởng: TÓP RF


TOP
Phần thưởng
1
PhongXSMax
1 Sét đồ cấp 3 + Luck + 1 Option


Phần Thưởng: TÓP DK


TOP
Phần thưởng
1
ThuongBCS
1 Sét đồ cấp 3 + Luck + 1 Option


Phần Thưởng: TÓP Sum


TOP
Phần thưởng
1
HEYZO
1 Sét đồ cấp 3 + Luck + 1 Option


Phần Thưởng: TÓP DL


TOP
Phần thưởng
1
MinTrung
1 Sét đồ cấp 3 + Luck + 1 Option


Phần Thưởng: MG


TOP
Phần thưởng
1
ThikBopZu
1 Sét đồ cấp 3 + Luck + 1 Option

Hướng dẫn đăng ký theo mẫu:
  • Nhân vật : ...
  • Phần thưởng : ...
  • Dòng hoàn hảo muốn chọn : ...

Thời gian trao giải : Trong vòng 24h kể từ khi đăng ký.
Khi nhân vật được trao giải, sẽ có chú thích từ BQT trong bài đăng ký nhận thưởng : "đã trao"