Phần Thưởng:
Top
1.000.000 < Gcoin < 5.000.000 5.000.000 < Gcoin < 8.000.000 Gcoin > 8.000.000
1 Wing 2 Luck MNL ( Tự Chọn)
Pen 10% ( Tự chọn )
Wing 2.5 Luck MNL + 13
01 Pen 2 Otion
02 Ring 2Otion
( Tùy Chọn )
Nâng cấp Từ 2.5 lên wing 3
Chùy Vua Hoặc Vũ khí
702EX
1 Vũ khí 380 + Luck + 1 Option + 13
2 Wing 2 MNL Wing 2 Luck MNL + 12
01 Pen 2 Otion
Nâng cấp Từ 2.5 lên wing 3
Chùy Vua Hoặc Vũ khí 702EX
1 Vũ khí 380 + Luck + 1 Option + 12
3 Wing 2 Luck Wing 2 Luck MNL + 11
01 Ring 2 Otion
Nâng cấp Từ 2.5 lên wing 3 Chùy Vua Hoặc Vũ khí 702EX
1 Vũ khí 380 + Luck + 1 Option + 11
4- 10 Wing 2 Wing 2 Luck MNL + 10 Wing 2.5 Luck MNL
1 Vũ khí 380 + Luck + 1 Option

1 LangTuSau 16300000
2 NewYorkC 15000000
3 QuangMinh 13200000
4 TocoToco 10000000
5 TMinhTrung 8300000
6 cuongdola 8000000
7 VIETTER 8000000
8 Begin 5500000
9 BienHoa1 1300000Phần Thưởng:
TOP
Phần thưởng
1
buffkhung
500.000 Gcoin
2
ChuBoDoi
400.000 Gcoin
3 - 10
SeVenUp
GinTonic
NumberOne
ThuocLao
Zalo
chip
Facebook
ThanhHai
200.000 Gcoin


Phần Thưởng: Tóp Danh Vọng

Top
Phần Thưởng
Số Lượng
1 500.000 Vpoint 01
2 400.000 Vpoint 01
3 300.000 Vpoint 01
4 - 10 100.000 Vpoint 01


1 KaiD0 109623
2 MocLan 81616
3 aloso 76800
4 BimBaTo 57520
5 1PhutDamMe 50923
6 AnhDuyy 32904
7 SeVenUp 32271
8 Sumvippro 31822
9 crazybuff 31401
10 ThikBopZu 31385

Hướng dẫn đăng ký theo mẫu:
  • Nhân vật : ...
  • Phần thưởng : ...
  • Dòng hoàn hảo muốn chọn : ...
Thời gian trao giải : Trong vòng 24h kể từ khi đăng ký.
Khi nhân vật được trao giải, sẽ có chú thích từ BQT trong bài đăng ký nhận thưởng : "đã trao"