Chào mọi người. Các bạn có việc bận hay đi công tác không có thời gian rs BQT sẽ cập nhật update max rs ngày. vào cho mọi người

Úp rs max này sẽ không được tính vào mọi đua TÓP resét

BQT xin thông báo