Để tạo 1 săn chơi vui vẻ BQT đã gộp thêm 2 MU và sever Kim Long

Tạo 1 tên tuổi của MU Việt

BQT xin thông báo