. ĐUA TOP 5 NGÀY KIM LONG


Thời gian:
- Bắt đầu lúc : 13:00 ngày 16/02/2019
- Kết thúc lúc :
23:59 Ngày 21/02/2019
Nội Dung:
- 5 Nhân vật có số lần Reset nhiều nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.
- Trường hợp các nhân vật có số lần reset bằng nhau và bằng Lerver Sẽ tính thời gian ai reset lần cuối cùng sớm nhất


Phần Thưởng:
TOP
Phần thưởng
1 300.000 Gcoin
2 200.000 Gcoin
3 - 4 - 5 100.000 Gcoin

ĐUA TOP ALL 15 NGÀY OPEN BETA


Thời gian:
- Bắt đầu lúc : 13:00 ngày 16/02/2019
- Kết thúc lúc :
23:59 Ngày 01/03/2019
Nội Dung:
- 5 Nhân vật có số lần Reset nhiều nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.
- Trường hợp các nhân vật có số lần reset bằng nhau và bằng Lerver Sẽ tính thời gian ai reset lần cuối cùng sớm nhất


Phần Thưởng:
TOP
Phần thưởng
1 Cánh cấp 2 + Luck + 1 Option
2 Cánh cấp 2 + 1 Option
3 Vũ khí rồng + Luck + 1 Option
4-5 Wing 2 + Luck


******************************
ĐUA TOP 7 Ngày Chủng Tộc


Thời gian:

- Bắt đầu lúc : 13:00 ngày 16/02/2019
- Kết thúc lúc :
23:59 Ngày 23/02/2019


Nội Dung:
- Đồ nhận theo chủng tộc , có thể nhận cấp thấp hơn
- 7 Nhân vật có số lần Reset nhiều nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.
- Trường hợp các nhân vật có số lần reset bằng nhau và Level bằng Sẽ tính thời gian ai reset lần cuối cùng sớm nhất  • Đổi giới tính từ ngày 20/02/2019 trở đi bị loại khỏi TOP
Phần Thưởng:


TOP
Phần thưởng
1 1 Sét đồ cấp 3 + Luck + 1 Option
ĐUA TOP DANH VỌNG


Thời gian:

- Bắt đầu lúc : 13:00 ngày 16/02/2019
- Kết thúc lúc :
23:59 Ngày 01/03/2019

Nội Dung:
- 5 Nhân vật có số điểm danh vọng nhiều nhất sẽ đoạt giải
Reset khi dưới 300 level => Nhận 1 điểm/1 level (ví dụ 250 level nhận 250 điểm)

Reset khi trên 300 level => Nhận 300 điểm danh vọng + % điểm tặng thêm
(ví dụ: Reset lúc 305 level = 305 điểm + thêm 10% điểm, Reset lúc 310 Level = 310 điểm + thêm 20% điểm, như vậy từ Level 300 trở đi thì cứ mỗi 5 level sẽ được cộng thêm 10%, tối đa 400 level được cộng thêm 200% tức tổng la 1200 điểm danh vọng)


Reset VIP được nhiều hơn 20% điểm danh vọng so với Reset thường

Phần Thưởng:

Top
Phần Thưởng
Số Lượng
1 500.000 Vpoint 01
2 400.000 Vpoint 01
3 300.000 Vpoint 01
4 - 10 100.000 Vpoint 01******************************


Phú Hộ OPEN BETAThời gian:

- Bắt đầu lúc : 13:00 ngày 16/02/2019
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 21/02/2019


Nội dung:

- Trong trường hợp số Gcoin nạp bằng nhau . BQT sẽ tính thời gian ai nạp sớm hơn để làm cơ sở trao giải
- Chỉ tính số Gcoin nạp trong thời gian diễn ra sự kiện.
- Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng .
Số tiền nạp tối thiểu là 1.000.000 mới được nhận TOP
TOP sẽ nhận thưởng theo số gcoin nạp

Phần Thưởng:
Top
1.000.000 < Gcoin < 5.000.000 5.000.000 < Gcoin < 8.000.000 Gcoin > 8.000.000
1 Wing 2 Luck MNL ( Tự Chọn)
Pen 10% ( Tự chọn )
Wing 2 Luck MNL + 13
01 Pen 2 Otion
02 Ring 2Otion
( Tùy Chọn )
Wing 2.5 Luck MNL + 12
01 Pen 3 Otion
02 Ring 3 Otion
1 Vũ khí 380 + Luck + 1 Option + 13
2 Wing 2 MNL Wing 2 Luck MNL + 12
01 Pen 2 Otion
Wing 2.5 Luck MNL + 12
01 Pen 3 Otion
1 Vũ khí 380 + Luck + 1 Option + 12
3 Wing 2 Luck Wing 2 Luck MNL + 11
01 Ring 2 Otion
Wing 2.5 Luck MNL + 11
01 Ring 3 Otion
1 Vũ khí 380 + Luck + 1 Option + 11
4- 10 Wing 2 Wing 2 Luck MNL + 10 Wing 2.5 Luck MNL
1 Vũ khí 380 + Luck + 1 Option

******************************
Ngoài ra BQT sẽ liên tục tổ chức các sự kiện In Game hàng tuần như :


- Truy tìm GM
- Giải cứu công chúa
- Đẳng cấp PK