Đua TOP ALPHA TEST - KIM LONG

Thời Gian
13h Ngày 13/02/2019 Kết thúc 17h ngày 15/02/2019Để thêm sôi động cho ngày mở cửa Alpha Test này sẽ có 5 giải thưởng dành cho 5 bạn có số lần rs cao nhất trong BXH All - Cụm Máy Chủ : Kim Long


THÔNG TIN GIẢI THƯỞNG


TOP PHẦN THƯỞNG
1 300.000 Gcent

2 200.000 Gcent

3 150.000 Gcent

4 100.000 Gcent
5 50. 000 Gcent