Phần thưởng:


TOP Phần thưởng Ghi chú
1 150.000 Gcent
2 100.000 Gcent
3 4 5 50.000 Gcoin1 ICxSonkute 0 22 First Master 15/11 00:15:19
2 JupiterMX 0 22 Dimension Master 15/11 00:16:34
3 KowEvil 0 22 Dimension Master 15/11 00:16:42
4 HoyDiNha 0 22 First Master 15/11 00:16:46
5 Zero 0 22 First Master 15/11 00:23:20

Đã trao giải vào các bạn được TOP