1 Test01 2 46 6 Lord Emperor 03/09 16:13:22
2 VERSACE 1 196 400 Grand Master 03/09 15:51:17
3 HEHE 1 150 6 Duel Master 03/09 15:19:40
4 Meliodas 1 98 400 Duel Master 02/09 22:20:34 03/09 15:34:54
5 DunGII 1 88 286 Muse Elf 03/09 08:53:55
TOP PHẦN THƯỞNG
1 300.000 Gcent

2 200.000 Gcent

3 150.000 Gcent

4 100.000 Gcent
5 50. 000 Gcent+Thêm 30k GC+ cho tất cả mọi người đến top 1 lần RL

Giải thưởng sẽ được phát vào 15h giờ ngày mai .BQT Xin thông báo