Thời gian: Bắt đầu lúc : 13h00 ngày 04/09/2018.

Kết thúc lúc: 13h00 ngày 06/09/2018.

Nội dung:
 • 3 Nhân vật có số lần Reset cao nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.
 • Kết quả dựa trên vị trí trên Bảng Xếp Hạng All Reset .
 • Tính theo thời gian Reset cuối nhanh nhất

Phần thưởng:


TOP Phần thưởng Ghi chú
1 150.000 Gcent
2 100.000 Gcent
3 4 5 50.000 Gcoin
Thời gian: Bắt đầu lúc : 13h00 ngày 04/09/2018.

Kết thúc lúc: 24h00 ngày 09/09/2018.

Nội dung:

 • 3 Nhân vật có số lần Reset cao nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.
 • Kết quả dựa trên vị trí trên Bảng Xếp Hạng ALL Tất Cả


TOP Phần Thưởng Ghi chú
1 1 Lông vũ hoặc 1 HHHT

100.000 Gcent
2 1 Lông vũ hoặc 1HHHT

50.000 Gcent

3 4 5

100.000 Gcen


Thời gian: Bắt đầu lúc : 13h00 ngày 04/09/2018.

Kết thúc lúc: 24h00 ngày 14/09/2019.

Nội dung: • 3 Nhân vật có số lần Reset cao nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.
 • Kết quả dựa trên vị trí trên Bảng Xếp Hạng ALL Tất Cả
TOP Phần Thưởng Ghi chú
1 1 Cánh Cấp 2 + May Mắn + 9

200.000 Gcent
2 1 Cánh cấp 2 + May Mắn

150.000 Gcent
3 4 5 1 Lông vũ hoặc 1 HHHT

100.000 Gcent


Thời gian: Bắt đầu lúc : 13h00 ngày 04/09/2018.

Kết thúc lúc: 24h00 ngày 14/09/2018.

Nội dung • 3 Nhân vật có số lần Reset cao nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.
 • Kết quả dựa trên vị trí trên Bảng Xếp Hạng Chủng Tộc ( Class) .
 • Lưu ý:Đổi Giới Tính từ 0h ngày 10/9/2018 trở đi sẽ bị loại trong cuộc đua này và đẩy Top dưới lênTOP Phần Thưởng Ghi chú
1 200.000 Gcent
Vũ khí rồng + Skill+ May Mắn + 1 Option
2 Vũ khí rồng + Skill+ May Mắn + 1 Option
3 Ring Hoăc Pen Tự Chon 1 option
Lưu ý: - Đối với class RF được Nắm Đấm Quyền Lực và Class MG được Hỏa Tinh Kiếm.

- Class nào nhận Item class đó, không được chọn Item của class khác.
Thời gian: Bắt đầu lúc : 13h00 ngày 04/09/2018.

Kết thúc lúc: 23h59 ngày 09/09/2018.

Nội dung: • Thành viên nào có số tiền nạp thẻ nhiều nhất trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng
 • Chỉ tính số tiền nạp trong thời gian diễn ra sự kiện.
Phần thưởng:

Top Nạp Thẻ
Gcoin
< 1.500.000
2.000.000 >Gcoin
> 4.500.000
Gcent > 4.500.000

Danh Hiệu
" Thiên sứ MU "
Gcent > 7.000.000

Danh Hiệu
" Chiến Thần "
Top 1 Cánh cấp 2 + May Mắn + Manalost + Thêm
Vũ Khí Rồng Tự Chọn + Skill + May Mắn+ 1 Op Tự Chọn
Danh Hiệu " Tỉ Phú Hoàng Gia " Trong Game
Cộng Thêm

1 Sói Tấn Công
1 Chuỳ Vua ( Item Ex 700 ) +
+ 1 op tự chọn
hoặc các vũ khí ex 700 cùng cấp khác


Lên soi Hoàng Kim
Sét đồ cấp 6 luck 1 option +11
Top 2 Cánh cấp 2 + May Mắn + Thêm
Vũ Khí Rồng Tự Chọn + Skill + 1 Op Tự Chọn
Danh Hiệu
" Triêu Phú Hoàng Gia " Trong Game
Cộng Thêm
Sói Phòng Thủ
1 Chuỳ Vua ( Item Ex 700 )
+ 1 op tự chọn
wing thêm manalots

hoặc các vũ khí ex 700 cùng cấp khác


Sét đồ cấp 5 luck 1 option +11
Top
3
4 - 5
Cánh cấp 2 lên
Cánh cấp 2 + Luck
Danh Hiệu " Đại Gia " Trong Game
Cộng Thêm
Sói thường
1 Chuỳ Vua ( Item Ex 700 ) + 9
+ 1 op tự chọn
hoặc các vũ khí ex 700 cùng cấp khác
Sét đồ cấp 4 luck 1 option +11Mốc Phần thưởng nhận ngay khi nạp đủ không cần chờ kết thúc TOP Các nhận thưởng
500.000 1 Pen hoặc 1 Ring +1 Opiton + 5% hồi HP Nhận ngay khi đủ mốc
1.000.000 1 Vũ khí cấp 4 +May Mắn + 1 Option + 9

1 Pen hoặc 1 Ring + 1 Option + 5% hồi HP
Nhận ngay khi đủ mốc
3.000.000 Nâng cấp 3 Item lên + 13 ( Không + dồn) Nâng khi chốt Top Phú Hộ
5.000.0000 Nâng Cấp 5 Item lên + 13 (Không + dồn)
Nâng sau khi chốt Top Phú Hộ

- Tặng thêm 20% giá trị nạp tiền khi nạp vào tài khoản ATM
Liên hệ BQT Face Book https://www.facebook.com/muviet2017
Hoặc Alo : 0986.876.456
Thời gian: Bắt đầu lúc : 13h00 ngày 04/09/2018.

Kết thúc lúc:24h00 ngày 14/09/2018.

Nội dung:


 • Guild nào có tổng lần reset cáo nhất sẽ dành chiến thắng
 • Kết quả dựa trên vị trí trên Bảng Xếp Hạng Guild Reset .

Phần thưởng:

TOP Phần thưởng Ghi chú
1 300B + 300S + 200.000 Gcoin Trao chủ Guild
2 150B + 150S + 100.000 Gcoin Trao chủ Guild
3 100B +100S Trao Chủ Guild