Chào các bạn

BQT đã cập nhật lại 1 Antihack PS 2.1 Sẽ mãnh hơn chống hack tốt hơn giảm hack

Cập nhật lại yêu cần các bạn cần tải lại game

Link tải : https://drive.google.com/uc?id=1R0LF...xport=download

K các bạn vào : http://taigame.mu-viet.vn/ F5 trước khi tải