1 MgJK 1 3 400 Grand Master 25/06 14:02:27
2 DWflash 0 135 260 Grand Master
3 Magician 0 60 6 Magic Gladiator
4 GGOLD 0 56 322 Duel Master 24/06 17:15:15
5 PKclear 0 51 197 Rage Fighter
TOP PHẦN THƯỞNG
1 150.000 Gcent

2 100.000 Gcent

3 50.000 Gcent

4 30.000 Gcent
5 20. 000 Gcent+Thêm 30k GC+ cho tất cả mọi người đến top

Th
ời gian trao TOP là 16h ngày 26.06.2018