TOP PHẦN THƯỞNG
1 100.000 Gcent+
3 Giftcode Vip 1
2 70.000 Gcent +
2 Giftcode Vip 1
3 50.000 Gcent +
1 Giftcode Vip 1
4 30.000 Gcent +
5 20. 000 Gcent +
+Thêm 30k GC+ cho tất cả mọi người đến top


1 NTBP 0 224 360 351 1 Quyền Vương 29/01 15:27:46
2 qqweqwe 0 191 26 359 0 Thánh Nữ 29/01 15:42:53
3 TrongGym 0 174 6 350 0 Đấu Sĩ 29/01 15:27:34
4 PhuDai74 0 160 208 350 0 Đấu Sĩ 29/01 19:29:04
5 CuTeo 0 151 306 350 0 Quyền Vương 29/01 14:37:27

Open các bạn chỉ cần tạo đúng tài khoản như Alphatest sẽ được nhận đầy đủ tiền nhé