Thời gian: Bắt đầu lúc : 13h00 ngày 30/01/2018.

Kết thúc lúc: 13h00 ngày 01/02/2018.

Nội dung: • 5 Nhân vật có số lần Reset cao nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.
 • Kết quả dựa trên vị trí trên Bảng Xếp Hạng All Reset .
 • Tính theo thời gian Reset cuối nhanh nhất
Phần thưởng:
TOP Phần thưởng Ghi chú
1 200.000 Gcent
2 100.000 Gcent
3 > 5 50.000 GcoinThời gian: Bắt đầu lúc : 13h00 ngày 30/01/2018.

Kết thúc lúc: 13h00 ngày 04/02/2018.

Nội dung:

 • 5 Nhân vật có số lần Reset cao nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.
 • Kết quả dựa trên vị trí trên Bảng Xếp Hạng ALL Tất Cả


TOP Phần Thưởng Ghi chú
1 Wing 2 Luck
100.000 Gcent
Wing Theo class
2 1 Lông vũ hoặc 1HHHT

100.000 Gcent
3 > 5
100.000 Gcen


Thời gian: Bắt đầu lúc : 13h00 ngày 30/01/2018.

Kết thúc lúc: 13h00 ngày 09/02/2018.

Nội dung:
 • 5 Nhân vật có số lần Reset cao nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.
 • Kết quả dựa trên vị trí trên Bảng Xếp Hạng ALL Tất CảTOP Phần Thưởng Ghi chú
1 1 Cánh Cấp 2 + May Mắn + 9

100.000 Gcent
2 1 Cánh cấp 2 + May mắn

70.000 Gcent
3 > 5 LV Hoặc HHHT

50.000 Gcent


Thời gian: Bắt đầu lúc : 13h00 ngày 30/01/2018.

Kết thúc lúc: 13h00 ngày 15/02/2018.
Nội dung:

 • 2 Nhân vật có số lần Reset cao nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.
 • Kết quả dựa trên vị trí trên Bảng Xếp Hạng Chủng Tộc ( Class) .
 • Lưu ý:Đổi Giới Tính từ 0h ngày 10/02/2018 trở đi sẽ bị loại trong cuộc đua này và đẩy Top dưới lênTOP Phần Thưởng Ghi chú
1 200.000 Gcent
Vũ khí rồng + Skill+ May Mắn + 1 Option
Vũ khí theo class
2 Vũ khí cấp 4 + Skill+ May Mắn + 1 Option Vũ khí theo Class
Lưu ý: - Đối với class RF được Nắm Đấm Quyền Lực và Class MG được Hỏa Tinh Kiếm.

- Class nào nhận Item class đó, không được chọn Item của class khác.Thời gian: Bắt đầu lúc : 13h00 ngày 30/01/2018.

Kết thúc lúc: 13h00 ngày 04/02/2018.

Nội dung:


 • Thành viên nào có số tiền nạp thẻ nhiều nhất trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng
 • Chỉ tính số tiền nạp trong thời gian diễn ra sự kiện.Phần thưởng:Top Nạp Thẻ
Gcoin
< 1.500.000
2.000.000 >Gcoin
> 4.500.000
4.500.00Gcent > 10.000.000

Danh Hiệu
" Thiên sứ MU "
Gcent > 10.000.000

Danh Hiệu
" Chiến Thần "
Top 1 Cánh cấp 2 + May Mắn + Manalost + Thêm
Vũ Khí Rồng Tự Chọn + Skill + May Mắn+ 1 Op Tự Chọn + 11
Danh Hiệu " Tỉ Phú Hoàng Gia " Trong Game
Cộng Thêm
Sói tấn Công
Vũ khí Ex702
(hoặc các vũ khí ex 700 cùng cấp khác
Như chùy Vương)


Nhận thêm 1 Wing 2.5 Luck
(Chỉ cho 1 top Phú hộ)
1 Bộ Ring + Pen 1option + 5%HP
+9
Top 2 Cánh cấp 2 +MNL + Thêm
Vũ Khí Rồng Tự Chọn + Skill + 1 Op Tự Chọn +9
Danh Hiệu
" Triêu Phú Hoàng Gia " Trong Game

Vũ khí ex702
hoặc các vũ khí ex 700 cùng cấp khác Như chùy Vương
Top
3
4 - 5
Cánh cấp 2 May mắn Vũ khí rồng 1option

Danh Hiệu " Đại Gia " Trong Game
Vũ khí ex702
hoặc các vũ khí ex 700 cùng cấp khác Như chùy Vương
Mốc NẠP Phần thưởng cho nhân vật đạt mốc trao sau 5 tiếng OPEN
1.000.000 1 VŨ KHÍ CẤP 4 + LUCK + 1 OPTION + 9

- Tặng thêm 20% giá trị nạp tiền khi nạp vào tài khoản ATM
Liên hệ BQT Face Book https://www.facebook.com/muviet2017
Hoặc Alo : 01245.707777
Thời gian: Bắt đầu lúc : 13h00 ngày 30/01/2018.

Kết thúc lúc: 13h00 ngày 15/02/2018.

Nội dung:


 • Guild nào có tổng lần reset cáo nhất sẽ dành chiến thắng
 • Kết quả dựa trên vị trí trên Bảng Xếp Hạng Guild Reset .

Phần thưởng:

TOP Phần thưởng Ghi chú
1 200B + 200S + 200.000 Gcoin
2 160B + 160S + 100.000 Gcoin
3 100B +100S