1 TÀI KHOẢN ĐƯỢC DÙNG 1 LẦN VUI LÒNG CHỌN ĐÚNG NHÂN VẬT ĐỂ ĐỔI

MÃ GIFCODE :
445EA8

Sau khi đổi xong sẽ có 1 Gấu Trúc 24h sử dụng từ khi đổi GifCode
Đến NPC Nhan_Do tại Lorencia Sever 1 tọa độ
(137, 134) D lên giao dịch rồi V lên là có
Sẽ có 1 chú Gấu tăng 50% EXP 1 Ngày và Bùa Thiên Sứ Tăng Exp 150% 10%drop 1 ngày