LINK : Sau một thời gian hoạt động và phát triển, đến nay Bá Vương chính thức nói lời chia tay!
BQT đã liên hệ với BQT Thiên Sứ để thỏa thuận sát nhập Thiên Sứ sang Thiên Sứ. Các bạn muốn chơi tiếp có thể sang Thiên Sứ tiếp tục chiến đấu.

Do Thiên Sứ có thời gian chơi lâu hơn, vì vậy các nhân vật Thiên Sứ sẽ bị giảm 2.2 lần Reset tổng.
Các bạn chỉ việc làm theo các bước hướng dẫn tiếp theo sẽ chuyển được tài khoản, nhân vật từ Bá Vương sang Thiên Sứ.
Thời gian chuyển Server : 16h 27/07/2017 - 24h 29/07/2017
Các bạn hãy vào Game, sắp xếp đồ vào nhân vật cần chuyển và thực hiện chuyển Server.
Thiên Sứ : WebSite - Download - Đăng kí - Diễn đàn
Server tiếp nhận sát nhập : Hoàng Long
Lưu ý :
  • Mỗi tài khoản chỉ chuyển được 1 nhân vật .
  • Tất cả thông tin về tài khoản, nhân vật đều được chuyển sang đầy đủ : gcoin, Vcent, reset, relife,...
  • Bạn phải tạo tài khoản và nhân vật trước ở Thiên Sứ trước khi chuyển sang .
  • Chỉ có thể chuyển đồ trên người, túi đồ chính của nhân vật chuyển đi. Rương chứa đồ, túi đồ mở rộng, cửa hàng cá nhân không được chuyển. Vì vậy các bạn để hết đồ cần thiết chuyển lên nhân vật chuyển đi.
  • Tài khoản và Nhân vật mới tạo ở Thiên Sứ không nhất thiết trùng với Bá Vương . Khi tiến hành chuyển, mọi thông tin về tài khoản, nhân vật tại Bá Vương sẽ được thay thế sang Thiên Sứ .
  • Video hướng dẫn