Thông Tin Phân Bố Rớt Vật Phẩm Và Thời Gian Event Game

06-11-2017, 09:19 AM
#1

HỆ THỐNG NGUYÊN LIỆU
Hình ảnh Tên nguyên liệu Sub rơi Tỷ lệ Bản đồ Quái vật
Lông vũ 2-3 1% Icarus Toàn bộ quái
Huy Hiệu Hoàng Tộc 2-3 1% Kanturu3 Kanturu3
Linh hồn chiến mã, quạ tinh All Server 1% Stadium
Kanturu 3
Kanturu 3
Nhẫn Moonstone
(độ bền thấp)
All Server 1% Tháp tinh luyện Kanturu 3
Đá nguyên thủy All
Sever
1% Tháp tinh luyện Kanturu 1 2 3
Ngọc Hỗn Nguyên Toàn bộ
(icarus 1%)
5% Toàn bộ ALL MAP
Ngọc Sinh Mệnh Toàn bộ
(icarus 1%)
1% Toàn bộ ALL MAP
Ngọc Ước Nguyện
Ngọc Tâm Linh
Toàn bộ
(icarus 1%)
0.5% Toàn bộ ALL MAP
Thời Gian Sự Kiện InGame

Tên Sự Kiện
Sub
Thời Gian
Phần Thưởng
Ghi Chú
Boss Vàng Hoàng Kim
1-3 0h00 , 4h00 , 8h00 , 12h00 14h00, 16h00 , 20h00 , 22h00 Box 1-2-3-4-5
Random cac Maps
Lorencia
Noria
Devias
Atlans
Tarkan
Hàng ngày
Boss Kundun
1 24h hồi tính 1 lần
Từ khi chết
Đồ thần , Đồ 380 , Nguyên liệu 2.5 , Bùa chao Hàng ngày
Hỗn Nguyên Lâu
2-3 4 tiếng 1 lần
Bắt đầu từ 1h00
Exp - Ngọc - Đồ thần Hàng ngày
SumEvent
2-3 08h40 11h40 14h40 18h40
Lorencia
195:108
Losttower 0
Ngọc các loại Hằng ngày
Săn Ngọc (Thỏ ngọc)
2-3 00h40 15h40 20h40 22h40 Lorencia tọa độ 195:108 Losttower 0 Ngọc các loại Hằng ngày
Tử Chiến Lorencia
1 19h40
Tải Lorencia cổng 3h
Tiêu Diệt Kundun + Mesuda Hằng ngày
Quảng Trường Quỷ
Trừ Sever 1 2h / 1 lần Exp x 2 Hàng ngày
BloodCastle
Trừ Sever 1 2h / 1 lần EXP X2
Từ 18h00 - 24h00 Drop Jewel (B-S-C-Life Áp dụng Blood 7 và cấp Master)
Hàng ngày
(Tối đa Blood 100 người)
Gaion Event
Trừ Sever 1 Cả ngày Item EXL Hàng ngày
Dopple Event
Trừ Sever 1 Cả ngày Jewel (B-S-C-Life...) Hàng ngày
Tháp Tinh Luyện
2-3 Cả ngày Item Exl Cao Cấp
Mayan ra đồ Socket
Hàng ngày
Rakilon
1 06h30 19h30 Raklion Item Socket ( Ramdon 1~3 lỗ) Hàng ngày
Hỗn chiến Dungeon
2 20h00
Dungeon 3
Item cao cấp từ Mesuda - Kundun - Bóng Ma Kundun Hằng ngày
Thiên Giới
2-3 13h05 23h05 Devias tại NPC Hoa Tiên Săn Kundun Item thần = Item 380- Item Thường Hằng ngày
Boss Medusa
3-4 19h45
Bản Đồ : Swap Place
Item cao cấp 5 6 7 Hằng ngày
Pháo Đài Sói
1 20h45
MAP : Team Death Match
Đánh Kundun + Mesuda + Quỷ vương Hằng ngày
Nhân Đôi EXP
All All X2 EXP toàn Sever Thứ 7
Chủ nhật
Happy Hour Event


All 07h05
11h05
17h05
20h05
Exp + 200 - Drop + 5% Hằng ngày
Công Thành Chiến
Sever CTC Mở sau 15 ngày Open
và định kì 15 ngày 1 lần
Phần thưởng thông báo sau Định kì 15 ngày 1 lần