Đua TOP ALPHA TEST - THIÊN SỨ

Thời Gian
13h Ngày 16/07/2017 Kết thúc 22h ngày 17/07/2017

Để thêm sôi động cho ngày mở cửa Alpha Test này sẽ có 5 giải thưởng dành cho 5 bạn có số lần rs cao nhất trong BXH All - Cụm Máy Chủ : Huyền Thoại
THÔNG TIN GIẢI THƯỞNG
TOP PHẦN THƯỞNG
1 100.000 Gcen (Tài khoản Chính )
2 70.000 Gcent (Tài khoản Chính )
3 50.000 Gcent (Tài khoản Chính )
4 30.000 Gcent (Tài khoản Chính )
5 20. 000 Gcent (Tài khoản Chính )


TOP đạt mốc RS Thêm
Các bạn đặt mốc 50 lần rs sẽ được ngay 30k tài khoản khuyến mãi