PDA

View Full Version : Fixx lag ngọc BCgoldboy
08-06-2019, 11:46 PM
Đề nghị admin vào fix lại BC vip , đánh 14 phút toàn bị lag ngọc không được gì? và bỏ con KL ra khỏi trong BC