PDA

View Full Version : Sự Kiện Phục Sinh Tổng kết đua TÓP Máy chủ Phục SinhGameMaster
07-29-2019, 06:17 PM
<tbody>
TOP
Phần Thưởng
Ghi chú


1
1 Lông vũ hoặc 1 HHHT
100.000 Gcent2
1 Lông vũ hoặc 1HHHT
50.000 Gcent3 4 5

70.000 Gcen


</tbody>


<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">
1
KhoaLz
0
45
First Master
28/07 00:15:00


2
BiChuyKiem
0
45
First Master
28/07 00:17:17


3
NhocSock
0
45
Dimension Master
28/07 00:19:45


4
ChimTo
0
45
Grand Master
28/07 00:22:13


5
GameThu
0
45
Hight Elf
28/07 00:22:25

</tbody>


Báo danh nhận thưởng :
1 : TÓP
2 : Nhân vật
3 : Nhận giải

luan
07-29-2019, 07:34 PM
top 5
nhan vat: Gamethu
giai?: 70k gc

f123
07-29-2019, 08:59 PM
nv BiChuyKiem
Tốp 2 nhận HHHT

OkAnh
07-29-2019, 09:09 PM
nv: KhoaLz
Tốp 1 nhận HHHT

GameMaster
07-29-2019, 09:23 PM
Đã phát giải xong

quybienngu
07-29-2019, 11:56 PM
Nhân vật: NhocSock
Top: 3
Nhận giải: 70k gcoi

0977262927
08-03-2019, 10:07 PM
ADM ????
lừa người ak Thông báo nhừ cc đấy sv 23 làm lol j rớt LV vs HHHT làm ăn như cái quần què

Phan Hùng
08-03-2019, 11:16 PM
ADM ????
lừa người ak Thông báo nhừ cc đấy sv 23 làm lol j rớt LV vs HHHT làm ăn như cái quần què

Sever 2 3 4 5 Đều có tỉ lệ rơi long vũ và HHHT nhé bạn. mình chưa thông báo

iabaybibat
10-27-2019, 07:58 PM
mua set hyon = 2m WC 0961427690