PDA

View Full Version : Thảo luận Đề nghị BQT xem xétMon Sky
07-23-2019, 07:39 PM
Vấn đề là hôm test mình có vào được nhiều acc chơi! nhưng khi open lại vào được 2 acc là thế nào ADM giải thích.. 1 câu thôi

GameMaster
07-23-2019, 09:26 PM
Vấn đề là hôm test mình có vào được nhiều acc chơi! nhưng khi open lại vào được 2 acc là thế nào ADM giải thích.. 1 câu thôi
Bên mình có giới hạn ác mà bạn. có thông báo vào đc 2 ác bạn ơi