PDA

View Full Version : Sự Kiện Phục Sinh Đua Tóp Alphatest máy chủ Phục SinhGameMaster
07-19-2019, 09:57 AM
<tbody>

Đua TOP ALPHA TEST - Phục Sinh

Thời Gian
13h Ngày 21/07/2019 Kết thúc 17h ngày 22/07/2019
</tbody>Để thêm sôi động cho ngày mở cửa Alpha Test này sẽ có 5 giải thưởng dành cho 5 bạn có số lần rs cao nhất trong BXH All - Cụm Máy Chủ : Phục Sinh


<tbody>
THÔNG TIN GIẢI THƯỞNG

</tbody>
<tbody>
TOP
PHẦN THƯỞNG


1
300.000 Gcent
2
200.000 Gcent
3
150.000 Gcent
4
100.000 Gcent


5
50. 000 Gcent</tbody>