PDA

View Full Version : Sự Kiện Quyền Năng Tổng kết Đua TÓP máy chủ Quyền NăngGameMaster
06-20-2019, 10:03 PM
► Phần Thưởng:

<tbody>
TOP

Phần thưởng


1
2.000.000


2
1.000.000


3
500.000


4-10
300.000

</tbody>


<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">
1
Zeus
0
110
400
Grand Master

20/06 00:17:07


2
NoCuDeTao
0
110
400
Grand Master
16/06 15:10:12
20/06 00:19:22


3
Error404
0
110
400
Duel Master

20/06 00:21:07


4
Melody
0
110
400
Hight Elf

20/06 00:21:17


5
NhinCaiL0z
0
110
400
Hight Elf

20/06 00:22:58


6
Takini
0
110
400
Hight Elf

20/06 00:23:36


7
PKWhiteHP
0
110
400
Duel Master
11/06 20:53:31
20/06 00:25:06


8
EoSha
0
110
400
Dimension Master

20/06 00:29:02


9
HaDepGai
0
110
400
Hight Elf

20/06 00:29:22


10
OngVang92
0
110
400
Grand Master
10/06 20:19:00
20/06 00:36:48

</tbody>


► Phần Thưởng:


<tbody>
Top

Phần Thưởng

Số Lượng1
1000.000 Vpoint
01


2
500.000 Vpoint
01


3
400.000 Vpoint
01


4 - 10
200.000 Vpoint
01

</tbody>


<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">
2
PkCachua89
128000


3
SumNgoc
114559


4
CSCD113
100960


5
VuToSo1
89600


6
MrBlue
73421


7
Error404
70677


8
veutoso1
69876


9
JinOcCho
66832


10
SsSum
65783


11
pkAnhTuyet
64670

</tbody>

Melody
06-20-2019, 10:27 PM
TOP 1 DV sao lai k tong ket? ad choi kieu gi the?

golden
06-20-2019, 10:29 PM
Top 1dv dau ad

anhkohieu
06-20-2019, 10:30 PM
acc : anhkohieu1
tnv : NhinCaiL0z
Được tốp 5

cuong321
06-20-2019, 10:35 PM
top 10 rs
tên nv : OngVang92
tên tk :cuong321


top 8 danh vọng
tên nv :veutoso1
tên tk :cuong123

boi1
06-20-2019, 10:49 PM
top ALL
TOP 2 ALL : TK : xomdinh . NV: NoCuDeTao
top 8 ALL : tk: muviet1 : nv : EoSha
top 9 ALL : tk: hamap01 : vn ;HaDepGai
Top Danh Vong
top 10 : TK : sum123 . NV: SsSum