PDA

View Full Version : Sự Kiện Quyền Năng Tổng kết đua top class máy chủ Quyền năngGameMaster
06-16-2019, 06:51 PM
<tbody>
Phần thưởng MG


1
Error404
1 Sét đồ cấp 4 + Luck + 1 Option

</tbody>


<tbody>
Phần thưởng DW


1
AryaStark
1 Sét đồ cấp 4 + Luck + 1 Option

</tbody>


<tbody>
Phần thưởng DL


1
ZomBi
1 Sét đồ cấp 4 + Luck + 1 Option

</tbody>


<tbody>
Phần thưởng EF


1
NhinCaiL0z
1 Sét đồ cấp 4 + Luck + 1 Option

</tbody>


<tbody>
Phần thưởng RF


1
MrBlue
1 Sét đồ cấp 4 + Luck + 1 Option

</tbody>


<tbody>
Phần thưởng DK


1
MaVuongPr0
1 Sét đồ cấp 4 + Luck + 1 Option

</tbody>


<tbody>
Phần thưởng Sum


1
SsSum
1 Sét đồ cấp 4 + Luck + 1 Option

</tbody>


Ib nhận giải : https://www.facebook.com/muviet2017/

bluearc
06-17-2019, 01:56 PM
Có ae nào nhận được set top class chưa nhỉ ?? :confused::confused: