PDA

View Full Version : Sự Kiện Quyền Năng Tổng kết đua top ALL và Phú Hộ máy chủ Quyền NăngGameMaster
06-06-2019, 04:53 PM
► Phần Thưởng:

<tbody>
TOP

Phần thưởng


1
Cánh cấp 2 + Luck + 1 Option


2
Cánh cấp 2 + 1 Option


3
Vũ khí rồng + Luck + 1 Option


4-5
Wing 2 + Luck

</tbody>


<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">
1
ConCuNhoBe
0
65
Hight Elf
05/06 00:12:19


2
SoiBac
0
65
Grand Master
05/06 00:15:33


3
Error404
0
65
Duel Master
05/06 00:16:40


4
NoCuDeTao
0
65
Lord Emperor
05/06 00:19:02


5
HotGirl
0
65
Hight Elf
05/06 00:20:18

</tbody>

► Phần Thưởng:

<tbody>
Top

1.000.000 < Gcoin < 5.000.000
5.000.000 < Gcoin < 8.000.000
Gcoin > 8.000.000


1
Wing 2 Luck MNL ( Tự Chọn)
Pen 10% ( Tự chọn )
Wing 2 Luck MNL + 13
01 Pen 2 Otion
02 Ring 2Otion
( Tùy Chọn )
Nâng cấp Từ 2 lên wing 2.5
1 Vũ khí 380 + Luck + 1 Option + 11


2
Wing 2 MNL
Wing 2 Luck MNL + 12
01 Pen 2 Otion
Nâng cấp Từ 2 lên wing 2.5
1 Vũ khí 380 + Luck + 1 Option


3
Wing 2 Luck
Wing 2 Luck + 11
01 Ring 2 Otion
Nâng cấp Từ 2 lên 2.5
1 Vũ khí 380 + Luck + 1 Option + 11


4- 10
Wing 2
Wing 2 Luck MNL + 10
1 Vũ khí 380 + Luck + 1 Option</tbody>


<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">
1
EFFXinh
9500000


2
PkChuot
9300000


3
zOngBoGiaz
3000000

</tbody>

rangnanh
06-06-2019, 04:55 PM
nv : hot girl
tốp 5 all : nhận w2 RF luck

OkAnh
06-06-2019, 05:18 PM
top1:ConCuNhoBe nhan w2 mg mnl luck

tunghl89
06-06-2019, 05:42 PM
nhan vat: SoiBac
Top 2 all: nhan w2 RF MNL

2020
06-06-2019, 06:31 PM
ten nhan vat : NoCuDeTao
nhan thuong : w2 RF+LUCK

Error
06-06-2019, 06:46 PM
nhân vật Error404
nhận giải top 3
Vũ Khí Kiếm Rồng + Luck + Skill + 10% exl dmg

GameMaster
06-06-2019, 09:25 PM
Đã trao giải