PDA

View Full Version : Sự Kiện Quyền Năng Tổng kết TÓP CLass máy chủ Quyền NăngGameMaster
05-31-2019, 04:40 PM
► Phần Thưởng: TÓP RF<tbody>
TOP

Phần thưởng


1
AcQuySoMa
1 Sét đồ cấp 3 + Luck + 1 Option</tbody>


► Phần Thưởng: TÓP DL<tbody>
TOP

Phần thưởng1
trungkm
1 Sét đồ cấp 3 + Luck + 1 Option</tbody>


► Phần Thưởng: TÓP MG<tbody>
TOP

Phần thưởng


1
Guci
1 Sét đồ cấp 3 + Luck + 1 Option</tbody>


► Phần Thưởng: TÓP ELF<tbody>
TOP

Phần thưởng


1
Lina
1 Sét đồ cấp 3 + Luck + 1 Option</tbody>

► Phần Thưởng: TÓP DW<tbody>
TOP

Phần thưởng


1
SoiBac
1 Sét đồ cấp 3 + Luck + 1 Option</tbody>


► Phần Thưởng: TÓP SUM<tbody>
TOP

Phần thưởng


1
Pkngoc
1 Sét đồ cấp 3 + Luck + 1 Option</tbody>


► Phần Thưởng: TÓP DK<tbody>
TOP

Phần thưởng


1
MaVuongPr0
1 Sét đồ cấp 3 + Luck + 1 Option</tbody>


Hướng dẫn đăng ký theo mẫu:Nhân vật : ...
Phần thưởng : ...
Dòng hoàn hảo muốn chọn : ...


Thời gian trao giải : Trong vòng 24h kể từ khi đăng ký.
Khi nhân vật được trao giải, sẽ có chú thích từ BQT trong bài đăng ký nhận thưởng : "đã trao"<coccocgrammar></coccocgrammar>

Guciii
05-31-2019, 04:54 PM
Nhân vật : Guci
Phần thưởng : SET Trau Xanh
Dòng hoàn hảo muốn chọn : 4% giam sat thuong

trungkm
05-31-2019, 04:58 PM
Nhân vật : trungkm
Phần thưởng : SET Trau Xanh
Dòng hoàn hảo muốn chọn : 5% phan don

addrf
05-31-2019, 05:27 PM
Nhan Vat : AcQuySoMa
Set muon nhan : Trau xanh luck 5

tunghl89
05-31-2019, 06:24 PM
Nhân vật : SoiBac
Phần thưởng : set ma thuật
Dòng hoàn hảo muốn chọn : 4% gst

anhkohieu
05-31-2019, 07:00 PM
Nhân vật : MaVuongPr0
Phần thưởng : SET Trau xanh
Dòng hoàn hảo muốn chọn : 5% phan don

Exis
05-31-2019, 08:05 PM
Nhân vật : Lina
Phần thưởng : Sét Giai Nhân
Dòng hoàn hảo muốn chọn : Luck 4% Giảm Sát Thương

minhiop1
06-19-2019, 04:24 PM
yuppppppppppppp

minhiop1
06-19-2019, 04:35 PM
yuppppppppppppp

minhiop1
06-19-2019, 04:49 PM
yupppppppppppp

minhiop1
06-19-2019, 05:19 PM
yupppppppppppp

minhiop1
06-19-2019, 05:30 PM
yupppppppppppp

minhiop1
06-19-2019, 05:45 PM
yupppppppppppp