PDA

View Full Version : Sự Kiện Quyền Năng Tổng kết đua top ALL và Phú hộ máy chủ Quyền NăngGameMaster
05-27-2019, 11:50 AM
► Thời gian:
- Bắt đầu lúc : 13:00 ngày 21/05/2019
- Kết thúc lúc : 23:59 Ngày 26/05/2019
► Nội Dung:
- 5 Nhân vật có số lần Reset nhiều nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.
- Trường hợp các nhân vật có số lần reset bằng nhau và bằng Lerver Sẽ tính thời gian ai reset lần cuối cùng sớm nhất

► Phần Thưởng:

<tbody>
TOP

Phần thưởng


1
300.000 Gcoin


2
200.000 Gcoin


3 - 4 - 5
100.000 Gcoin

</tbody><tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">
1
Lina
0
35
Hight Elf
26/05 00:05:57


2
MrPorn
0
35
Grand Master
26/05 00:07:03


3
AcQuySoMa
0
35
First Master
26/05 00:07:26


4
Morpheus
0
35
Grand Master
26/05 00:07:38


5
VipIisI
0
35
Lord Emperor
26/05 00:07:46

</tbody>


► Phần Thưởng:

<tbody>
Top

1.000.000 < Gcoin < 5.000.000
5.000.000 < Gcoin < 10.000.000
Gcoin > 10.000.000


1
Wing 2 Luck MNL ( Tự Chọn)
Pen 10% ( Tự chọn )
Wing 2 Luck MNL + 13
01 Pen 2 Otion
02 Ring 2Otion
( Tùy Chọn )
01 Pen 3 Otion
02 Ring 3 Otion
1 Vũ khí 380 + Luck + 1 Option + 13


2
Wing 2 MNL
Wing 2 Luck MNL + 12
01 Pen 2 Otion
01 Pen 3 Otion
1 Vũ khí 380 + Luck + 1 Option + 12


3
Wing 2 Luck
Wing 2 Luck MNL + 11
01 Ring 2 Otion
01 Ring 3 Otion
1 Vũ khí 380 + Luck + 1 Option + 11


4- 10
Wing 2
Wing 2 Luck MNL + 10
1 Vũ khí 380 + Luck + 1 Option

</tbody>


<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">
1
PkChuot
6000000


2
PKHungCaRo
5155000


3
zOngBoGiaz
5100000


4
EFFXinh
2600000


5
TrumCuoi
2015000


6
0o0Inz0o0
1430000


7
BaKien
1300000

</tbody>

Hướng dẫn đăng ký theo mẫu:Nhân vật : ...
Phần thưởng : ...
Dòng hoàn hảo muốn chọn : ...


Thời gian trao giải : Trong vòng 24h kể từ khi đăng ký.
Khi nhân vật được trao giải, sẽ có chú thích từ BQT trong bài đăng ký nhận thưởng : "đã trao"

luan
05-27-2019, 12:45 PM
Nhân vật : ...EFFXinh
Phần thưởng : ...top 4 PH w2 EFF
Dòng hoàn hảo muốn chọn : ...

tunghl89
05-27-2019, 12:57 PM
Nhân vật : ...TrumCuoi
Phần thưởng : ...W2 DW
Dòng hoàn hảo muốn chọn : ...

zOngBoGiaz
05-27-2019, 01:17 PM
nhân vật : zOngBoGiaz
Phần thưởng : Wing 2 DL Luck MNL + 11
01 Ring 2 Otion 4%GST + 5% Phản
Dòng hoàn hảo muốn chọn : ...

mina
05-27-2019, 03:54 PM
Cộng gcoin chưa ad

221011
05-27-2019, 05:39 PM
Nhân vật : 0o0Inz0o0
Phần thưởng : top phú hộ
Dòng hoàn hảo muốn chọn : w2 EF mnl