PDA

View Full Version : Tổng Kết Tổng kết đua TOP phú hộ vào TOP all 5 ngày máy chủ TARKANGameMaster
11-19-2018, 11:10 AM
<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">
1
JupiterMX
0
36
Dimension Master
18/11 00:16:17


2
Optimus
0
36
First Master
18/11 00:20:35


3
HoyDiNha
0
36
First Master
18/11 00:22:27


4
rfYahoo
0
36
First Master
18/11 00:23:11


5
ZzMeXiCo
0
36
First Master
18/11 00:24:05

</tbody>

<tbody>
TOP
Phần Thưởng
Ghi chú


1
1 Lông vũ hoặc 1 HHHT

100.000 Gcent2
1 Lông vũ hoặc 1HHHT

50.000 Gcent
3 4 5


100.000 Gcen


</tbody>


TOP Phú hộ


<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">
1
ICxMySoi
7500000


2
IiVietSubi
7000000


3
HoyDiNha
3000000


4
ICxLuanlon
2900000


5
ShinBoss
2900000

</tbody>
http://imageshack.com/a/img922/1286/75czry.pngPhần thưởng:


<tbody>
Top Nạp Thẻ

Gcoin
< 1.500.000
2.000.000 >Gcoin
> 4.500.000
Gcent > 4.500.000

Danh Hiệu
" Thiên sứ MU "
Gcent > 7.000.000

Danh Hiệu
" Chiến Thần "


Top 1
Cánh cấp 2 + May Mắn + Manalost
+ Thêm
Vũ Khí Rồng Tự Chọn + Skill + May Mắn+ 1 Op Tự Chọn
Danh Hiệu " Tỉ Phú Hoàng Gia " Trong Game
Cộng Thêm

1 Sói Tấn Công
1 Chuỳ Vua ( Item Ex 700 ) +
+ 1 op tự chọn
hoặc các vũ khí ex 700 cùng cấp khácLên soi Hoàng Kim
Sét đồ cấp 6 luck 1 option +11


Top 2
Cánh cấp 2 + May Mắn
+ Thêm
Vũ Khí Rồng Tự Chọn + Skill + 1 Op Tự Chọn
Danh Hiệu
" Triêu Phú Hoàng Gia " Trong Game
Cộng Thêm
Sói Phòng Thủ
1 Chuỳ Vua ( Item Ex 700 )
+ 1 op tự chọn
wing thêm manalots

hoặc các vũ khí ex 700 cùng cấp khácSét đồ cấp 5 luck 1 option +11


Top
3
4 - 5
Cánh cấp 2
lên
Cánh cấp 2 + Luck
Danh Hiệu " Đại Gia " Trong Game
Cộng Thêm
Sói thường
1 Chuỳ Vua ( Item Ex 700 ) + 9
+ 1 op tự chọn
hoặc các vũ khí ex 700 cùng cấp khác
Sét đồ cấp 4 luck 1 option +11</tbody>Các bạn đăng ký nhận giải
Hướng dẫn đăng ký theo mẫu:Nhân vật : ...
Phần thưởng : ...
Dòng hoàn hảo muốn chọn : ...


Thời gian trao giải : Trong vòng 24h kể từ khi đăng ký.
Khi nhân vật được trao giải, sẽ có chú thích từ BQT trong bài đăng ký nhận thưởng : "đã trao"

Hướng dẫn nhận thưởng :

Đăng nhập Web tài khoản
Chọn nhân vật nhận thưởng
Vào chức năng : Event > Nhận giải thưởng Event
Nhận Item

HoyDiNha1997
11-19-2018, 11:41 AM
<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">
1
JupiterMX
0
36
Dimension Master
18/11 00:16:17


2
Optimus
0
36
First Master
18/11 00:20:35


3
HoyDiNha
0
36
First Master
18/11 00:22:27


4
rfYahoo
0
36
First Master
18/11 00:23:11


5
ZzMeXiCo
0
36
First Master
18/11 00:24:05

</tbody>

<tbody>
TOP
Phần Thưởng
Ghi chú


1
1 Lông vũ hoặc 1 HHHT

100.000 Gcent2
1 Lông vũ hoặc 1HHHT

50.000 Gcent
3 4 5


100.000 Gcen


</tbody>


TOP Phú hộ


<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">
1
ICxMySoi
7500000


2
IiVietSubi
7000000


3
HoyDiNha
3000000


4
ICxLuanlon
2900000


5
ShinBoss
2900000

</tbody>
http://imageshack.com/a/img922/1286/75czry.pngPhần thưởng:


<tbody>
Top Nạp Thẻ

Gcoin
< 1.500.000
2.000.000 >Gcoin
> 4.500.000
Gcent > 4.500.000

Danh Hiệu
" Thiên sứ MU "
Gcent > 7.000.000

Danh Hiệu
" Chiến Thần "


Top 1
Cánh cấp 2 + May Mắn + Manalost
+ Thêm
Vũ Khí Rồng Tự Chọn + Skill + May Mắn+ 1 Op Tự Chọn
Danh Hiệu " Tỉ Phú Hoàng Gia " Trong Game
Cộng Thêm

1 Sói Tấn Công
1 Chuỳ Vua ( Item Ex 700 ) +
+ 1 op tự chọn
hoặc các vũ khí ex 700 cùng cấp khácLên soi Hoàng Kim
Sét đồ cấp 6 luck 1 option +11


Top 2
Cánh cấp 2 + May Mắn
+ Thêm
Vũ Khí Rồng Tự Chọn + Skill + 1 Op Tự Chọn
Danh Hiệu
" Triêu Phú Hoàng Gia " Trong Game
Cộng Thêm
Sói Phòng Thủ
1 Chuỳ Vua ( Item Ex 700 )
+ 1 op tự chọn
wing thêm manalots

hoặc các vũ khí ex 700 cùng cấp khácSét đồ cấp 5 luck 1 option +11


Top
3
4 - 5
Cánh cấp 2
lên
Cánh cấp 2 + Luck
Danh Hiệu " Đại Gia " Trong Game
Cộng Thêm
Sói thường
1 Chuỳ Vua ( Item Ex 700 ) + 9
+ 1 op tự chọn
hoặc các vũ khí ex 700 cùng cấp khác
Sét đồ cấp 4 luck 1 option +11</tbody>Các bạn đăng ký nhận giải
Hướng dẫn đăng ký theo mẫu:

Thời gian trao giải : Trong vòng 24h kể từ khi đăng ký.
Khi nhân vật được trao giải, sẽ có chú thích từ BQT trong bài đăng ký nhận thưởng : "đã trao"

Hướng dẫn nhận thưởng :

Đăng nhập Web tài khoản
Chọn nhân vật nhận thưởng
Vào chức năng : Event > Nhận giải thưởng Event
Nhận Item


Tóp 3 Phú Hộ : HoyDiNha
Nhận Top 3 : Win2 DK Luck
Nhận Mốc Nạp Item W2 DK Luck +13
Nhận TOp All 5 ngày 100K Gcoin

quang153
11-19-2018, 12:43 PM
<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">
1
JupiterMX
0
36
Dimension Master
18/11 00:16:17


2
Optimus
0
36
First Master
18/11 00:20:35


3
HoyDiNha
0
36
First Master
18/11 00:22:27


4
rfYahoo
0
36
First Master
18/11 00:23:11


5
ZzMeXiCo
0
36
First Master
18/11 00:24:05

</tbody>

<tbody>
TOP
Phần Thưởng
Ghi chú


1
1 Lông vũ hoặc 1 HHHT

100.000 Gcent2
1 Lông vũ hoặc 1HHHT

50.000 Gcent
3 4 5


100.000 Gcen


</tbody>


TOP Phú hộ


<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">
1
ICxMySoi
7500000


2
IiVietSubi
7000000


3
HoyDiNha
3000000


4
ICxLuanlon
2900000


5
ShinBoss
2900000

</tbody>
http://imageshack.com/a/img922/1286/75czry.pngPhần thưởng:


<tbody>
Top Nạp Thẻ

Gcoin
< 1.500.000
2.000.000 >Gcoin
> 4.500.000
Gcent > 4.500.000

Danh Hiệu
" Thiên sứ MU "
Gcent > 7.000.000

Danh Hiệu
" Chiến Thần "


Top 1
Cánh cấp 2 + May Mắn + Manalost
+ Thêm
Vũ Khí Rồng Tự Chọn + Skill + May Mắn+ 1 Op Tự Chọn
Danh Hiệu " Tỉ Phú Hoàng Gia " Trong Game
Cộng Thêm

1 Sói Tấn Công
1 Chuỳ Vua ( Item Ex 700 ) +
+ 1 op tự chọn
hoặc các vũ khí ex 700 cùng cấp khácLên soi Hoàng Kim
Sét đồ cấp 6 luck 1 option +11


Top 2
Cánh cấp 2 + May Mắn
+ Thêm
Vũ Khí Rồng Tự Chọn + Skill + 1 Op Tự Chọn
Danh Hiệu
" Triêu Phú Hoàng Gia " Trong Game
Cộng Thêm
Sói Phòng Thủ
1 Chuỳ Vua ( Item Ex 700 )
+ 1 op tự chọn
wing thêm manalots

hoặc các vũ khí ex 700 cùng cấp khácSét đồ cấp 5 luck 1 option +11


Top
3
4 - 5
Cánh cấp 2
lên
Cánh cấp 2 + Luck
Danh Hiệu " Đại Gia " Trong Game
Cộng Thêm
Sói thường
1 Chuỳ Vua ( Item Ex 700 ) + 9
+ 1 op tự chọn
hoặc các vũ khí ex 700 cùng cấp khác
Sét đồ cấp 4 luck 1 option +11</tbody>Các bạn đăng ký nhận giải
Hướng dẫn đăng ký theo mẫu:

Thời gian trao giải : Trong vòng 24h kể từ khi đăng ký.
Khi nhân vật được trao giải, sẽ có chú thích từ BQT trong bài đăng ký nhận thưởng : "đã trao"

Hướng dẫn nhận thưởng :

Đăng nhập Web tài khoản
Chọn nhân vật nhận thưởng
Vào chức năng : Event > Nhận giải thưởng Event
Nhận Item

Top 1 all 5 ngày
Tên nhân vật : JupiterMX
Xin nhận HHHT và 100k gcion

shinBoss
11-19-2018, 01:26 PM
Top 5 PH: ShinBoss
Item : w2 DK + Luck

ngantho111
11-19-2018, 01:40 PM
wing 2rf mnl
ring 10% pen 5%
set bach ho 5%
vuot quyen luck 10% soi tan cong

nizon
11-19-2018, 08:02 PM
NV : Optimus
Nhận giải top 2 : HHHT

1709
11-19-2018, 10:52 PM
NV ; rfYahoo
TOP all 5 ngày

HoyDiNha1997
11-24-2018, 08:27 AM
Tên Nv BigBang. Top 1 Class DK
Mún Nhận Kiếm Rồng Skill Luck 10%

1709
11-24-2018, 12:24 PM
NV : ZzMeXiCo
top all 5 ngày vẫn chưa được nhận :3

zcongnguyen7707
11-26-2018, 04:22 PM
CHẠY ĐIỂM TOEIC - TOEFL IDP - IELTS 2018 - 2019 ​​CHUYÊN CHẠY ĐIỂM UY TIN NHẤT - ĐẢM BẢO CHO THÍ SINH​​LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐẶT CHỔ NGÀY THI .​​

ĐỂ CHẠY ĐIỂM TOEIC - TOEFL - IELTS CÁC THÍ SINH VUI LÒNG ĐĂNG KÝ TẠI TRUNG TÂM ĐỂ CHỌN NGÀY THÍCH HỢP VÌ SỐ LƯỢNG CÓ HẠN NÊN LIÊN HỆ TRƯỚC TRUNG TÂM LỰA NGÀY .

*******GIÁ HẠN MỤC VÀ SỐ ĐIỂM NHƯ SAU :

- Toeic < 500 = 16 triệu

- Toeic > 500 = 22 triệu

- Toefl < 6.0 = 16 triệu

- Toefl > 6.0 = 22 triệu

- IELTS <5.0 = 16 triệu

- IELTS > 5.0 = 26 triệu

CHỜ GÌ NỮA : NANGDIEM24H@GMAIL.COM SẼ GIÚP BẠN

*******************************************

Trong xu hứơng hiện nay , việc làm , du học , xin việc rất cần chứng chỉ Quốc Tế Anh Văn. Trung tâm chúng tôi đã biết nhu cầu của các bạn hiện nay nên đã ra dịch vụ chạy điểm giúp các bạn vựơt qua vấn đề này .

Trung tâm chúng tôi sẽ bao các bạn đậu với số điểm như các bạn đã mong muốn . Đến với chúng tôi chúng tôi sẽ giúp bạn lấy bằng Anh Văn 1 cách dễ dàng. Chúng tôi đã giúp biết bao sinh viên vựơt qua . Còn chờ gì nữa , hãy nộp hồ sơ ngay để đựơc dự thi .

nangdiem24h@gmail.com

Cách thức làm việc :

1 / Các bạn hãy chọn ngày thi cho mình

https://2.bp.blogspot.com/-yJMhZRQdHuk/WjdKwfNEKAI/AAAAAAAAXRQ/CdpR61vaT1EK33xqybh2BfdTZk9mD7VpgCLcBGAs/s1600/900%2B%252B.jpg
Sau khi chọn đựơc ngày thi của mình gửi thông tin như sau :

Họ Và Tên :

Ngày Tháng Năm Sinh

Số điện thoại liên hệ :

Nơi Sinh :

CMND : ( SCAN ) : Để làm hồ sơ dự thi

Ảnh 3/4 : ( SCAN ) : Để làm hồ sơ dự thi

Ngày thi : ( Đã chọn )

Nơi dự thi : ( HCM _ Hà Nội _ Đà Nẵng _ Cần thơ )

Sau khi điền đủ thông tin trên gửi mail cho phòng Công Tác Sinh Viên Của Chúng tôi :

nangdiem24h@gmail.com

Sau khi gửi mail từ 1 đến 2 ngày . Chúng tôi sẽ xem xét hồ sơ và sẽ gọi cho bạn để làm việc .Lưu ý : Do số lựơng thi bao đậu của TOEIC _ IELTS _ TOEFL có hạng nên các bạn nhanh chóng gửi hồ sơ . Hồ sơ chỉ nhận 36 Hồ sơ / Tháng

Tiếp nhận hồ sơ 24/24 .

Cảm ơn các bạn đã xem qua , hãy giới thiệu bạn bè và những ngừơi thân về dịch vụ của chúng tôi .http://hoangtoeic.com/sites/default/files/0.Ly%20-%20K72-810.jpg

http://img.hpu.edu.vn/upload/2013/11/21/20131121162936-1b4d0491.jpg


LIÊN HỆ NGAY TRUNG TÂM CHÚNG TÔI :

Email : nangdiem24h@gmail.comTRÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ TIN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI TRONG THỜI GIAN QUA .

thzfsdhdty
12-09-2018, 01:35 PM
Nhà mới xây bên đường TL41, khu phố 1, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, HCM
Diện tích 72m2
Giá 3 tỷ 250 triệu
Liên hệ chính chủ 0124 868 5584

conduongmua11021
12-12-2018, 09:03 AM
Công Ty Cổ Phần Thép Á Đông!

-Là một công ty uy tín & có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối, thiết kế, thi công khu bếp ăn công nghiệp, sản phẩm quầy Bar, thiết bị inox cho nhiều nhà hàng, trường học, bếp ăn công nghiệp tại Việt Nam, chúng tôi hân hạnh đem đến cho quý khách hàng các sản phẩm – dịch vụ:

– Tủ cơm công nghiệp – Tủ hấp cơm công nghiệp giá rẻ gas – Tủ cơm công nghiệp điện – Tủ nấu cơm công nghiệp hơi

– Nhập khẩu & cung cấp thiết bị bếp công nghiệp, tủ lạnh công nghiệp, lò nướng, thiết bị sơ chế thực phẩm, thiết bị bar cafe

– Thiết kế, lắp đặt hệ thống bếp công nghiệp, hệ thống gas công nghiệp, quầy bar

– Thi công hệ thống gas trung tâm – công nghiệp, hệ thống hút khói, hệ thống thoát nước, dầu mỡ cho khu bếp

– Thi công kho lạnh công nghiệp, kho thực phẩm cho nhà hàng.

- cung cấp các mặt hàng bếp công nghiệp, cơ khí, các mặt hàng inox.


Công Ty Cổ Phần Thép Á Đông!

– cung cấp Inox theo mọi mẫu mã – giá rẻ!

* CƠ SỞ VẬT CHẤT: Công nghệ đầy đủ nên sản phẩm của chúng tôi luôn có chất lượng và giá thành cạnh tranh rất cao.


Ngoài ra còn nhiều sản phẩm khác mời bạn ghé thăm website: tucomgiare.com – inoxadong.com

Công ty Cổ phần Thép Á Đông
Địa chỉ: 796 Phúc Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
ĐT: 0904.686.504
Tel: (04) 8585 9299
MST: 0107105735
STK:21610000322575
Email: adongkinhdoanh1@gmail.com
Website: inoxadong.com – tucomgiare.com

thzfsdhdty
12-16-2018, 03:06 PM
0934 150 770 Zalo - 0978 106 552 Zalo - ThietKeWebChuyen. Com

Thiết kế logo đẹp cho web - công ty - thương hiệu - dịch vụ chỉ từ 300k theo yêu cầu tại tphcm/ toàn quốc, giá rẻ nhưng uy tín chất lượng chuyên nghiệphttps://www.thietkewebchuyen.com/images/mau-logo-dep/mau-logo-dep-thietkewebchuyencom.png

QUY TRÌNH LÀM VIỆC
1 Gửi yêu cầu cho chúng tôi qua email hohoanganh20588@gmail.com, zalo/viber 0934 150 770 ( hoặc call trực tiếp hotline ). Nội dung yêu cầu là 7 mục ở THÔNG TIN BẠN CẦN CUNG CẤP ngay bên dưới
2 Thanh toán 300k vào tài khoản bên dưới
3 Thiết kế + bàn giao ( thường sau 2-3 ngày ), chỉnh sửa hoặc demo 3 lần


GIÁ: 300,000đ / 3 demo, 500,000đ / 6 demo, 600,000đ / 9 demo
( Khách làm mấy demo thì trả bấy nhiêu tiền, mỗi demo sẽ khác nhau không trùng, giao demo xong khách chọn 1 demo ưng ý chúng tôi sẽ hỗ trợ điều chỉnh thêm )


THÔNG TIN BẠN CẦN CUNG CẤP
1/ Tên đơn vị ( thương hiệu của bạn )
2/ Lĩnh vực kinh doanh
3/ Slogan của bạn
4/ Logo bạn muốn trình bày gì ? ( chỉ trình bày ảnh, chỉ trình bày chữ, trình bày cả ảnh và chữ, có địa chỉ hay hotline kèm không ? ... )
5/ Màu sắc logo là gì ?
6/ Ý tưởng logo của bạn
7/ Bạn muốn chúng tôi tham khảo thêm logo, hình ảnh nào, hoặc vẽ lại hình ảnh này ? gửi kèm hình tham khảo ( quan trọng ).

HỖ TRỢ NHANH:
0934 150 770 Zalo - 0978 106 552 Zalo

facebook.com/hohoanganh20588

hohoanganh20588@gmail.com

Website: ThietKeWebChuyen. Com

CHUYỂN KHOẢN
( Nội dung chuyển khoản ghi “số điện thoại + nội dung thanh toán” )
Agribank -chi nhánh sài gòn
Chủ tk : Hồ Hoàng Anh
Số tk : 1600.205.230.224

DongABank - Chi nhánh Tp.HCM
Chủ tk : Hồ Hòang Anh
Số tk : 010.956.4403

Vietcombank - Chi Nhánh Tp.HCM
Chủ tk: Hồ Hòang Anh
Số tk: 007.1000.957.266

thzfsdhdty
12-17-2018, 02:51 AM
0934 150 770 Zalo - 0978 106 552 Zalo - ThietKeWebChuyen. Com

Thiết kế logo đẹp cho web - công ty - thương hiệu - dịch vụ chỉ từ 300k theo yêu cầu tại tphcm/ toàn quốc, giá rẻ nhưng uy tín chất lượng chuyên nghiệphttps://www.thietkewebchuyen.com/images/mau-logo-dep/mau-logo-dep-thietkewebchuyencom.png

QUY TRÌNH LÀM VIỆC
1 Gửi yêu cầu cho chúng tôi qua email hohoanganh20588@gmail.com, zalo/viber 0934 150 770 ( hoặc call trực tiếp hotline ). Nội dung yêu cầu là 7 mục ở THÔNG TIN BẠN CẦN CUNG CẤP ngay bên dưới
2 Thanh toán 300k vào tài khoản bên dưới
3 Thiết kế + bàn giao ( thường sau 2-3 ngày ), chỉnh sửa hoặc demo 3 lần


GIÁ: 300,000đ / 3 demo, 500,000đ / 6 demo, 600,000đ / 9 demo
( Khách làm mấy demo thì trả bấy nhiêu tiền, mỗi demo sẽ khác nhau không trùng, giao demo xong khách chọn 1 demo ưng ý chúng tôi sẽ hỗ trợ điều chỉnh thêm )


THÔNG TIN BẠN CẦN CUNG CẤP
1/ Tên đơn vị ( thương hiệu của bạn )
2/ Lĩnh vực kinh doanh
3/ Slogan của bạn
4/ Logo bạn muốn trình bày gì ? ( chỉ trình bày ảnh, chỉ trình bày chữ, trình bày cả ảnh và chữ, có địa chỉ hay hotline kèm không ? ... )
5/ Màu sắc logo là gì ?
6/ Ý tưởng logo của bạn
7/ Bạn muốn chúng tôi tham khảo thêm logo, hình ảnh nào, hoặc vẽ lại hình ảnh này ? gửi kèm hình tham khảo ( quan trọng ).

HỖ TRỢ NHANH:
0934 150 770 Zalo - 0978 106 552 Zalo

facebook.com/hohoanganh20588

hohoanganh20588@gmail.com

Website: ThietKeWebChuyen. Com

CHUYỂN KHOẢN
( Nội dung chuyển khoản ghi “số điện thoại + nội dung thanh toán” )
Agribank -chi nhánh sài gòn
Chủ tk : Hồ Hoàng Anh
Số tk : 1600.205.230.224

DongABank - Chi nhánh Tp.HCM
Chủ tk : Hồ Hòang Anh
Số tk : 010.956.4403

Vietcombank - Chi Nhánh Tp.HCM
Chủ tk: Hồ Hòang Anh
Số tk: 007.1000.957.266

huyenngoc.24971
12-26-2018, 03:01 PM
cho hoi xem giá nhiêu

huyenngoc.24971
12-26-2018, 05:01 PM
bài viết hay

huyenngoc.24971
12-26-2018, 07:01 PM
inbox mình cần thông tin với

hao7895123
12-29-2018, 03:33 PM
UỐNG NƯỚC CAM, CHANH CÓ GÂY SỎI THẬN?

Chúng ta đã biết đến cam, chanh từ rất lâu với các công dụng giải khát, thanh nhiệt, tăng sức đề kháng, bền vứng thành mạch và bổ sung thêm nhiều loại vitamin và khoáng chất khác. Tuy nhiên, có một số người cho rằng, uống nhiều nước cam, chanh sẽ gây sỏi thận, tiết niệu. Liệu đây có phải là thông tin chính xác?

Thành phần các chất dinh dưỡng trong hai loại quả này khá phong phú. Trong nước ép cam có: đường, acid hữu cơ, tinh dầu.Trong 100ml nước ép cam có 50mg vitamin C, một thành phần không thể bỏ qua là acid ctric hoặc các dạng muối citrat, chiếm phần trăm nhiều nhất trong dịch chiết cam. Có khoảng 96mg acid citric trong 100ml nước cam. Thành phần các chất trong chanh tương tự như trong cam, tuy nhiên tỷ lệ các chất thì thay đổi rõ rệt. Hàm lượng đường trong chanh rất thấp, lượng acid citric nhiều hơn trong cam. Cụ thế là hàm lượng acid hữu cơ toàn phần trong nước chanh là 6,56-7,84% với acid citric là chủ yếu.

http://soithan.vn/assets/uploads/galleries/a799232428fa8334640045670a2cdd0b.jpg
Vậy tại sao cam, chanh lại bị liệt vào đối tượng tình nghi gây ra sỏi?

Cam, chanh có hàm lượng vitamin C cao. Khi ta đưa 1 lượng lớn Vitamin C vào cơ thể, nó sẽ được chuyển hóa thành dạng Oxalat, mà oxalat chính là nguyên nhân gây ra sỏi. Chúng có lượng vitamion C nhiều hơn các loại quả khác nhưng không đủ dư thừa để chuyển hóa thành oxalat. Hơn nữa, thành phần citrat trong cam/chanh khi kết hợp với Canxi tạo thành dạng muối hòa tan, lượng Canxi dư thừa sẽ được lặng lẽ đưa ra khỏi cơ thể mà không có cơ hội kết tủa với oxalat nữa, từ đó giúp ức chế tạo sỏi. Còn nghi ngờ gì nữa, nước cam, chanh rất tốt cho việc phòng tránh tạo sỏi, dự phòng sỏi nhé.

Uống bao nhiêu là đủ?

Từ xa xưa các cụ đã biết dùng chữ “ĐỘ” để nhắc nhở mọi người. Độ ở đây chỉ mức độ, và điều độ, nghĩa là chúng ta cần uống một lượng vừa phải nước cam/chanh mỗi ngày. Mỗi ngày nên uống 1 cốc nước cam/chanh vừa để giải khát và dự phòng sỏi thận, sỏi tiết niệu. Không nên uống vào lúc đói, thời điểm tốt nhất là uống nước cam vào sau bữa ăn sáng khoảng 1-2 giờ.

Hãy phòng tránh sỏi và nâng cao sức đề kháng của bạn và người thân bằng cách uống mỗi ngày một ly nước cam hoặc chanh. Cùng chung tay góp sức bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

wwthoidaimoi2016
01-04-2019, 05:22 PM
Bếp Á ba hàng Việt Nam chất lượng cao

Công Ty Cổ Phần Thép Á Đông!
– Bán buôn Inox theo mọi mẫu mã – giá rẻ!
* CƠ SỞ VẬT CHẤT: Máy móc đầy đủ nên hàng hóa của chúng tôi luôn có chất lượng và giá thành cạnh tranh rất cao.
-Là một nhà bán buôn uy tín & có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp, thiết kế, thi công thiết bị bếp công nghiệp, thiết bị quầy Bar cho nhiều nhà hàng, trường học, bếp ăn công nghiệp, bếp á công nghiệp tại Việt Nam.
* Trân trọng giới thiệu đến các bạn sản phẩm Bếp Á đôi công nghiệp chất lượng cao:
- Chất liêu: Inox nhập khẩu Posco.
- Độ dày: 1.0 mm
- Bề mặt : xước No4
- Bếp gas công nghiệp: 5A1
- Vòi cấp nước
- Chân chỉnh chiều cao
- Hệ thống thoát nước tiện dụng
* Người Việt dùng hàng Việt!

* Công ty chúng tôi chuyên Bán buôn sản phẩm bếp ăn công nghiệp, bếp ăn nhà hàng, bếp ăn khách sạn, bếp ăn khu công nghiệp, bếp ăn trường học...

LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT

Công ty Cổ phần Thép Á Đông
Địa chỉ: 796 Phúc Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
ĐT: 0904.686.504
Tel: (04) 8585 9299
MST: 0107105735
STK:21610000322575
Email: adongkinhdoanh1@gmail.com
Website: inoxadong.com - tucomgiare.com

thzfsdhdty
01-06-2019, 09:58 PM
Chỉ 200đ/tin -> 100k dc 500 tin, 0934 150 770 Zalo - 0978 106 552 Zalo ( Hoàng Mr )

1. Quy trình làm việc
-> Bạn gửi nội dung cần đăng cho chúng tôi qua: Zalo/ Viber 0934 150 770 / Zallo 0978 106 552 / Email hohoanganh20588@gmail.com


-> Nội dung bao gồm thông tin bạn muốn rao quảng cáo: nội dung giới thiệu, hình ảnh, link sản phẩm, thông tin liên hệ của bạn ... cố gắng sắp xếp nội dung đăng cho dễ nhìn dễ đọc trước khi gửi qua chúng tôi, hoặc nếu thông tin cần đăng chưa đầy đủ thì chúng tôi sẽ soạn lại dùm bạn


-> Chọn gói rao vặt bên dưới và chuyển khoản thanh toán trước vào tài khoản của ThietKeWebChuyen.Com:

Agribank - Chi nhánh Sài Gòn
Chủ tk : Hồ Hòang Anh
Số tk : 1600.205.230.224 ( chi nhánh Sài Gòn)
.
DongABank- Chi nhánh Tp.HCM
Chủ tk : Hồ Hòang Anh
Số tk : 010.956.4403
.
Vietcombank-Chi Nhánh Tp.HCM
Chủ tk: Hồ Hòang Anh
Số tk: 007.1000.957.266.
.
( Nội dung chuyển tiền chỉ cần ghi số điện thoại hoặc tên web )


-> Tin sẽ đăng và bạn sẽ nhận được file báo cáo tương ứng với thời gian ghi trên gói đăng tin bạn chọn. DANH SÁCH WEBSITE ĐĂNG TIN LÀ DANH SÁCH CHÚNG TÔI CÓ SẴN, KHÔNG NHẬN ĐĂNG THEO WEBSITE YÊU CẦU BÊN NGOÀI CỦA QUÝ KHÁCH


Chi phí: 200đ/tin, tương ứng

Gói 1: 1000 tin giá 200,000đ, gửi báo cáo sau 1 ngày

Gói 2: 2500 tin giá 500,000đ, gửi báo cáo sau 2-3 ngày

Gói 3: 5000 tin giá 1,000,000đ, gửi báo cáo sau 5-7 ngày, tặng miện phí thêm 500 tin

Gói 4: 15.000 tin giá 3,000,000đ, gửi báo cáo sau 15-17 ngày, tặng miễn phí thêm 2,000 tin

Liên hệ: ThietKeWebChuyen. Com/ 0934 150 770 ( Zalo, Viber ), 0978 106 552 Zalo, hohoanganh20588 @ gmail .com

2-3 ngà

hao7895123
01-08-2019, 11:57 AM
Chế độ ăn cho từng loại sỏi thận

Mỗi loại sỏi thận sẽ có phương hướng điều trị riêng, vì vậy, muốn chữa bệnh hiệu quả trước tiên người bệnh cần xác định rõ loại sỏi thận mà mình mắc phải. Dưới đây các loại sỏi thận và chế độ ăn cho từng loại:

Các loại sỏi thận thường gặp

Sỏi thận là bệnh thường gặp nhất trong số các bệnh về đường tiết niệu trong đó có 4 loại sỏi phổ biến: sỏi canxi, sỏi axit uric, sỏi cystin và sỏi struvite hay sỏi nhiễm khuẩn. Cùng tìm hiểu cụ thể đặc trưng của từng loại sỏi nhé:

Sỏi canxi

Đây là loại sỏi thường được nhắc đến đầu tiên khi người bệnh nghi ngờ bị sỏi thận. Chúng chiếm đến hơn 80% trường hợp mắc sỏi với đặc trưng là những viên sỏi cứng có hình dạng và kích thước khác nhau.

Với sỏi canxi bạn cần hạn chế thức ăn chứa hàm lượng oxalate cao ( Ảnh minh họa)

Sỏi canxi là loại sỏi phổ biến, chiếm đến hơn 80% các loại sỏi

Sỏi canxi hình thành trong thận hoặc ruột do hàm lượng canxi vượt quá hàm lượng mà cơ thể cần. Lượng canxi ấy không kịp đào thải qua nước tiểu sẽ dẫn đến lắng đọng và hình thành sỏi.

Ngoài ra còn 1 nguyên nhân khách quan khác nữa là giảm lượng citrat niệu- chất có tác dụng ức chế kết tinh các muối canxi. Citrat niệu bị giảm xuống do một nguyên nhân nào đó như nhiễm khuẩn tiết niệu sẽ gây bão hòa muối canxi trong nước tiểu gây nên bệnh sỏi thận.

Trường hợp người bệnh ăn quá nhiều thực phẩm chứa oxalat như tỏi tây, khoai lang, đậu xanh, măng tây, ớt…cũng gây ra sỏi canxi.

Sỏi axit uric

Dạng sỏi này chiếm khoảng 10% số người mắc bệnh, thường gặp ở những người có nồng độ axit uric cao, sỏi dạng này cứng và khó phát hiện hơn sỏi canxi, thường phải chụp X-quang mới thấy.

Sỏi loại này dễ gặp ở người béo phì hoặc có tiền sử bệnh gout, tiểu đường. Muốn tránh sỏi dạng này cần hạn chế ăn quá nhiều đạm động vật.

Những người sỏi uric cần hạn chế ăn nhiều đạm động vật ( Ảnh minh họa)

Sỏi struvite hay sỏi nhiễm trùng

Mặc dù chiếm tỷ lệ khá nhỏ trong tổng số người mắc sỏi thận song sỏi dạng này khó điều trị nhất. Nguyên nhân hình thành sỏi là do đường tiết niệu bị nhiễm khuẩn lâu ngày. Muốn điều trị loại sỏi này trước tiên cần dùng kháng sinh để ngăn chặn vùng viêm nhiễm lan rộng ra đồng thời phải luôn luôn giữ gìn vệ sinh đường tiểu, đường hậu môn để ngăn ngừa sỏi quay lại.

Sỏi cystin

Sỏi loại này cũng khá hiếm, tuy nhiên chúng lại có thể di truyền từ đời trước sang đời sau. Điều này đồng nghĩa với việc nếu bố mẹ mắc sỏi cystin thì có nguy cơ con sẽ mắc bệnh, cần thực hiện những biện pháp phòng sỏi theo chỉ dẫn của bác sĩ ngay từ khi bé còn nhỏ để tránh bệnh tái phát.

Muốn điều trị sỏi hiệu quả bước đầu tiên cần xác định được loại sỏi mình mắc và thực hiện điều trị bệnh từ nguyên nhân sinh ra chúng .

http://benhsoithan.net/wp-content/uploads/2016/01/hop-thuoc-sirnakarang-300x300.jpg (http://benhsoithan.net/wp-content/uploads/2016/01/hop-thuoc-sirnakarang.jpg)

Nguồn: http://benhsoithan.net

Phan Hùng
01-12-2019, 02:31 PM
Công ty Cổ phần Thép Á Đông - Chuyên gia công Thiết bị inox bếp Nhà Hàng – bếp Khách Sạn – Khu Công nghiệp – Trường học - sản xuất các loại tủ cơm công nghiệp - tủ cơm công nghiệp giá rẻ - Tủ cơm công nghiệp Gas – Tủ hấp cơm công nghiệp Điện – Tủ cơm công nghiệp Hơi chất lượng cao! Độ bền cao với độ dày bể nước 1,2-1,5mm độ dày vỏ 0,8-1.0mm – Thời gian nấu chin cơm 60 phút. Chất liệu inox nhập khẩu Hàn Quốc & Ấn Độ. Bảo hành: 24 tháng, Hỗ trợ lắp đặt.

Giá tham khảo Tủ nấu cơm công nghiệp: 30kg,40kg,50,kg,60kg,80kg,100kg

Tủ cơm công nghiệp gas 30kg 8khay: 11.000.000đ

Tủ nấu cơm công nghiệp điện 30kg 8khay: 12.000.000đ

Tủ nấu cơm công nghiệp gas 40kg 10khay: 12.000.000đ

Tủ nấu cơm công nghiệp điện 40kg 10khay: 13.000.000đ

Tủ cơm công nghiệp gas 50kg 12khay: 13.500.000đ

Tủ nấu cơm công nghiệp điện 50kg 12khay: 14.500.000đ

* CƠ SỞ VẬT CHẤT: Công nghệ đầy đủ nên sản phẩm của chúng tôi luôn có chất lượng và giá thành cạnh tranh rất cao.
Ngoài ra còn nhiều sản phẩm khác mời bạn ghé thăm website: tucomgiare.com - inoxadong.com
Bếp công nghiệp - Bếp Á công nghiệp - Bếp hầm công nghiệp

Bếp ăn công nghiệp

Thiết bị bếp ăn công nghiệp

Hệ thống hút khói công nghiệp


Công ty Cổ phần Thép Á Đông
Địa chỉ: 796 Phúc Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
ĐT: 0904.686.504
Tel: (04) 8585 9299
MST: 0107105735
STK:21610000322575
Email: adongkinhdoanh1@gmail.com
Website: inoxadong.com – tucomgiare.com

Fiorella
01-20-2019, 09:55 AM
Chiet khau 65% luon ha quần lọt khe chipi

thzfsdhdty
01-28-2019, 09:57 AM
0934 150 770 ZALO, Trang web theo yêu cầu trọn gói từ 1,8 triệu, tặng hosting không giới hạn băng thông + tên miền quốc tế 1 năm, bảo hành trọn đời

QUY TRÌNH LÀM VIỆC
1 LIÊN HỆ -> goo. gl/ucRf1B
Để gửi mẫu báo giá, hoặc chọn mẫu tại ThietKeWebChuyen. Com -> goo. gl/idxF25
Chúng tôi sẽ liên hệ lại thu thập các thông tin đầy đủ và báo giá

LƯU Ý BẠN CẦN THAM KHẢO CÁC MẪU WEB TRƯỚC RỒI HÃY TRAO ĐỔI ĐỂ GIAO DỊCH DC NHANH CHÓNG VÀ BẠN CŨNG HIỂU HƠN VỀ TRANG WEB BẠN SẮP LÀM


2 Chuyển khoản thanh toán, hoặc thu tiền tận nơi tại TpHCM. Website được thiết kế hoàn thiện. Trong link này có đầy đủ mọi thông tin gói web/ khuyến mãi/ thông tin hỗ trợ/ tài khoản ngân hàng -> goo. gl/5qAfHa


3 Bàn giao website, bảo hành vĩnh viễn.

CÁC LOẠI WEBSITE CHÚNG TÔI THIẾT KẾ:
Web bán hàng/ thời trang/ mỹ phẩm/ nước hoa / website áo cưới, sự kiện / du lịch, khách sạn / làm đẹp, spa / Website tin tức, giáo dục / web giới thiệu công ty/ giới thiệu dịch vụ / Mẫu Website nội thất / Mẫu Website ẩm thực / Mẫu Website nha khoa / Mẫu Website ô tô xe
GIÁ TRỌN GÓI: 1,8 triệu ( thanh toán 1 lần, đã giảm 10% ), hoặc 2,000,000 đ ( thanh toán 2 lần, không giảm 10% ) ( Hóa đơn + hợp đồng cty + 20% )

KHUYẾN MÃI KHỦNG:
- Tặng tên miền quốc tế đăng ký chính chủ 1 năm ( trị giá 280,000 đ )
- Tặng gói Hosting PRO 1GB KHÔNG GIỚI HẠN BĂNG THÔNG tốc độ cao trị giá 850,000 đ ) , không giới hạn lượt truy cập cùng 1 thời điểm ( lúc thanh toán web bù thêm chỉ 150k để lên gói 2GB, hoặc 190k để lên gói 3GB, hoặc 290k để lên gói 5GB, chỉ áp dụng bù lúc thanh toán làm web )
- Tặng 2,000 tin rao vặt quảng cáo trị giá 600,000 đ- Bào hành vĩnh viễn trong suốt thời gian còn sử dụng web, khắc phục lỗi out web ( nếu có ) ngay trong ngày ( 24h ), khắc phục lỗi phát sinh khác ( nếu có ) ngay trong 3 - 5 ngày


TÍNH NĂNG WEBSITE: goo. gl/29HGVG

HỖ TRỢ NHANH:
Hotline: 0934 150 770 ( Zalo, Viber ) / 0978 106 552 ( Zalo )
FB: facebook.com/hohoanganh20588
Email: hohoanganh20588 @ gmail. com
Skype: hohoanganh205

Fiorella
02-07-2019, 09:52 AM
Mình đang muốn mở shop đồ lót . Mình muốn đc tư vấn quần lót lọt khe chipi

thichruou
02-09-2019, 06:18 PM
UỐNG NƯỚC CAM, CHANH C&#211; G&#194;Y SỎI THẬN? Ch&#250;ng ta đ&#227; biết đến cam, chanh từ rất l&#226;u với c&#225;c c&#244;ng dụng giải kh&#225;t, thanh nhiệt, tăng sức đề kh&#225;ng, bền vứng th&#224;nh mạch v&#224; bổ sung th&#234;m nhiều loại vitamin v&#224; kho&#225;ng chất kh&#225;c. Tuy nhi&#234;n, c&#243; một số người cho rằng, uống nhiều nước cam, chanh sẽ g&#226;y sỏi thận, tiết niệu. Liệu đ&#226;y c&#243; phải l&#224; th&#244;ng tin ch&#237;nh x&#225;c? Th&#224;nh phần c&#225;c chất dinh dưỡng trong hai loại quả n&#224;y kh&#225; phong ph&#250;. Trong nước &#233;p cam c&#243;: đường, acid hữu cơ, tinh dầu.Trong 100ml nước &#233;p cam c&#243; 50mg vitamin C, một th&#224;nh phần kh&#244;ng thể bỏ qua l&#224; acid ctric hoặc c&#225;c dạng muối citrat, chiếm phần trăm nhiều nhất trong dịch chiết cam. C&#243; khoảng 96mg acid citric trong 100ml nước cam. Th&#224;nh phần c&#225;c chất trong chanh tương tự như trong cam, tuy nhi&#234;n tỷ lệ c&#225;c chất th&#236; thay đổi r&#245; rệt. H&#224;m lượng đường trong chanh rất thấp, lượng acid citric nhiều hơn trong cam. Cụ thế l&#224; h&#224;m lượng acid hữu cơ to&#224;n phần trong nước chanh l&#224; 6,56-7,84% với acid citric l&#224; chủ yếu.
http://soithan.vn/assets/uploads/galleries/a799232428fa8334640045670a2cdd0b.jpg Vậy tại sao cam, chanh lại bị liệt v&#224;o đối tượng t&#236;nh nghi g&#226;y ra sỏi? Cam, chanh c&#243; h&#224;m lượng vitamin C cao. Khi ta đưa 1 lượng lớn Vitamin C v&#224;o cơ thể, n&#243; sẽ được chuyển h&#243;a th&#224;nh dạng Oxalat, m&#224; oxalat ch&#237;nh l&#224; nguy&#234;n nh&#226;n g&#226;y ra sỏi. Ch&#250;ng c&#243; lượng vitamion C nhiều hơn c&#225;c loại quả kh&#225;c nhưng kh&#244;ng đủ dư thừa để chuyển h&#243;a th&#224;nh oxalat. Hơn nữa, th&#224;nh phần citrat trong cam/chanh khi kết hợp với Canxi tạo th&#224;nh dạng muối h&#242;a tan, lượng Canxi dư thừa sẽ được lặng lẽ đưa ra khỏi cơ thể m&#224; kh&#244;ng c&#243; cơ hội kết tủa với oxalat nữa, từ đ&#243; gi&#250;p ức chế tạo sỏi. C&#242;n nghi ngờ g&#236; nữa, nước cam, chanh rất tốt cho việc ph&#242;ng tr&#225;nh tạo sỏi, dự ph&#242;ng sỏi nh&#233;. Uống bao nhi&#234;u l&#224; đủ? Từ xa xưa c&#225;c cụ đ&#227; biết d&#249;ng chữ “ĐỘ” để nhắc nhở mọi người. Độ ở đ&#226;y chỉ mức độ, v&#224; điều độ, nghĩa l&#224; ch&#250;ng ta cần uống một lượng vừa phải nước cam/chanh mỗi ng&#224;y. Mỗi ng&#224;y n&#234;n uống 1 cốc nước cam/chanh vừa để giải kh&#225;t v&#224; dự ph&#242;ng sỏi thận, sỏi tiết niệu. Kh&#244;ng n&#234;n uống v&#224;o l&#250;c đ&#243;i, thời điểm tốt nhất l&#224; uống nước cam v&#224;o sau bữa ăn s&#225;ng khoảng 1-2 giờ. H&#227;y ph&#242;ng tr&#225;nh sỏi v&#224; n&#226;ng cao sức đề kh&#225;ng của bạn v&#224; người th&#226;n bằng c&#225;ch uống mỗi ng&#224;y một ly nước cam hoặc chanh. C&#249;ng chung tay g&#243;p sức bảo vệ sức khỏe bản th&#226;n v&#224; cộng đồng. Bộ mỹ phẩm Novage Ultimate Lift thực sự là một bước đột phá trong khoa học làm săn chắc da, được tích hợp công nghệ độc quyền của Oriflame, Aspartolift. Dòng sản phẩm ngăn ngừa lão hóa da hiệu quả chuyên sâu này sẽ mang lại kết quả rõ rệt, cho bạn một làn da săn chắc, tươi trẻ rạng rời cùng các nếp nhăn mờ đi trông thấy. Công nghệ Aspartolift tác động lên hiện tượng da chảy xệ bằng cách làm trẻ hóa hoạt động của nguyên bào sợi nằm trong lớp hạ bì. Loại tế bào này có nhiệm vụ sản sinh elastin và các sợi đàn hồi khác giúp duy trì sự săn chắc của làn da. Sản phẩm cũng được chiết xuất tế bào gốc thực vật ngăn ngừa hiện tượng sụt giảm collagen và làm mờ nếp nhăn.
Gia: 2tr824
LH: 0938538351 - 0762508481 (PHAT)
Website: <http://thichruou.com/san-pham/combo-pham-duong-da-novage-ultimate-lift/>

thichruou3939
02-12-2019, 11:31 PM
UỐNG NƯỚC CAM, CHANH C&#211; G&#194;Y SỎI THẬN? Ch&#250;ng ta đ&#227; biết đến cam, chanh từ rất l&#226;u với c&#225;c c&#244;ng dụng giải kh&#225;t, thanh nhiệt, tăng sức đề kh&#225;ng, bền vứng th&#224;nh mạch v&#224; bổ sung th&#234;m nhiều loại vitamin v&#224; kho&#225;ng chất kh&#225;c. Tuy nhi&#234;n, c&#243; một số người cho rằng, uống nhiều nước cam, chanh sẽ g&#226;y sỏi thận, tiết niệu. Liệu đ&#226;y c&#243; phải l&#224; th&#244;ng tin ch&#237;nh x&#225;c? Th&#224;nh phần c&#225;c chất dinh dưỡng trong hai loại quả n&#224;y kh&#225; phong ph&#250;. Trong nước &#233;p cam c&#243;: đường, acid hữu cơ, tinh dầu.Trong 100ml nước &#233;p cam c&#243; 50mg vitamin C, một th&#224;nh phần kh&#244;ng thể bỏ qua l&#224; acid ctric hoặc c&#225;c dạng muối citrat, chiếm phần trăm nhiều nhất trong dịch chiết cam. C&#243; khoảng 96mg acid citric trong 100ml nước cam. Th&#224;nh phần c&#225;c chất trong chanh tương tự như trong cam, tuy nhi&#234;n tỷ lệ c&#225;c chất th&#236; thay đổi r&#245; rệt. H&#224;m lượng đường trong chanh rất thấp, lượng acid citric nhiều hơn trong cam. Cụ thế l&#224; h&#224;m lượng acid hữu cơ to&#224;n phần trong nước chanh l&#224; 6,56-7,84% với acid citric l&#224; chủ yếu.
http://soithan.vn/assets/uploads/galleries/a799232428fa8334640045670a2cdd0b.jpg Vậy tại sao cam, chanh lại bị liệt v&#224;o đối tượng t&#236;nh nghi g&#226;y ra sỏi? Cam, chanh c&#243; h&#224;m lượng vitamin C cao. Khi ta đưa 1 lượng lớn Vitamin C v&#224;o cơ thể, n&#243; sẽ được chuyển h&#243;a th&#224;nh dạng Oxalat, m&#224; oxalat ch&#237;nh l&#224; nguy&#234;n nh&#226;n g&#226;y ra sỏi. Ch&#250;ng c&#243; lượng vitamion C nhiều hơn c&#225;c loại quả kh&#225;c nhưng kh&#244;ng đủ dư thừa để chuyển h&#243;a th&#224;nh oxalat. Hơn nữa, th&#224;nh phần citrat trong cam/chanh khi kết hợp với Canxi tạo th&#224;nh dạng muối h&#242;a tan, lượng Canxi dư thừa sẽ được lặng lẽ đưa ra khỏi cơ thể m&#224; kh&#244;ng c&#243; cơ hội kết tủa với oxalat nữa, từ đ&#243; gi&#250;p ức chế tạo sỏi. C&#242;n nghi ngờ g&#236; nữa, nước cam, chanh rất tốt cho việc ph&#242;ng tr&#225;nh tạo sỏi, dự ph&#242;ng sỏi nh&#233;. Uống bao nhi&#234;u l&#224; đủ? Từ xa xưa c&#225;c cụ đ&#227; biết d&#249;ng chữ “ĐỘ” để nhắc nhở mọi người. Độ ở đ&#226;y chỉ mức độ, v&#224; điều độ, nghĩa l&#224; ch&#250;ng ta cần uống một lượng vừa phải nước cam/chanh mỗi ng&#224;y. Mỗi ng&#224;y n&#234;n uống 1 cốc nước cam/chanh vừa để giải kh&#225;t v&#224; dự ph&#242;ng sỏi thận, sỏi tiết niệu. Kh&#244;ng n&#234;n uống v&#224;o l&#250;c đ&#243;i, thời điểm tốt nhất l&#224; uống nước cam v&#224;o sau bữa ăn s&#225;ng khoảng 1-2 giờ. H&#227;y ph&#242;ng tr&#225;nh sỏi v&#224; n&#226;ng cao sức đề kh&#225;ng của bạn v&#224; người th&#226;n bằng c&#225;ch uống mỗi ng&#224;y một ly nước cam hoặc chanh. C&#249;ng chung tay g&#243;p sức bảo vệ sức khỏe bản th&#226;n v&#224; cộng đồng. Mỹ phẩm chăm sóc da Novage True Perfection được tích hợp hai công nghệ tiên tiến – Chiết Xuất Hoa Mimosa đang được cấp bằng sáng chế và Chiết Xuất Tế Bào Gốc Từ Cây Acai. Khi kết hợp cùng nhau, chúng sẽ giúp làm sạch sâu tế bào da, phục hồi làn da hoàn hảo và làm chậm sự phát triển của các nếp nhăn vừa và sâu trong tương lai. NovAge True Perfection được khoa học chứng minh giúp tăng cường độ ẩm, cải thiện sắc da và se khít lỗ chân lông cho làn da tươi tắn và hoàn hảo.
Gia: 2tr034
LH: 0938538351 - 0762508481 (PHAT)
Website: <http://thichruou.com/san-pham/pham-cham-soc-da-novage-true-perfection/>

thichruou
02-13-2019, 09:37 PM
UỐNG NƯỚC CAM, CHANH C&#211; G&#194;Y SỎI THẬN? Ch&#250;ng ta đ&#227; biết đến cam, chanh từ rất l&#226;u với c&#225;c c&#244;ng dụng giải kh&#225;t, thanh nhiệt, tăng sức đề kh&#225;ng, bền vứng th&#224;nh mạch v&#224; bổ sung th&#234;m nhiều loại vitamin v&#224; kho&#225;ng chất kh&#225;c. Tuy nhi&#234;n, c&#243; một số người cho rằng, uống nhiều nước cam, chanh sẽ g&#226;y sỏi thận, tiết niệu. Liệu đ&#226;y c&#243; phải l&#224; th&#244;ng tin ch&#237;nh x&#225;c? Th&#224;nh phần c&#225;c chất dinh dưỡng trong hai loại quả n&#224;y kh&#225; phong ph&#250;. Trong nước &#233;p cam c&#243;: đường, acid hữu cơ, tinh dầu.Trong 100ml nước &#233;p cam c&#243; 50mg vitamin C, một th&#224;nh phần kh&#244;ng thể bỏ qua l&#224; acid ctric hoặc c&#225;c dạng muối citrat, chiếm phần trăm nhiều nhất trong dịch chiết cam. C&#243; khoảng 96mg acid citric trong 100ml nước cam. Th&#224;nh phần c&#225;c chất trong chanh tương tự như trong cam, tuy nhi&#234;n tỷ lệ c&#225;c chất th&#236; thay đổi r&#245; rệt. H&#224;m lượng đường trong chanh rất thấp, lượng acid citric nhiều hơn trong cam. Cụ thế l&#224; h&#224;m lượng acid hữu cơ to&#224;n phần trong nước chanh l&#224; 6,56-7,84% với acid citric l&#224; chủ yếu.
http://soithan.vn/assets/uploads/galleries/a799232428fa8334640045670a2cdd0b.jpg Vậy tại sao cam, chanh lại bị liệt v&#224;o đối tượng t&#236;nh nghi g&#226;y ra sỏi? Cam, chanh c&#243; h&#224;m lượng vitamin C cao. Khi ta đưa 1 lượng lớn Vitamin C v&#224;o cơ thể, n&#243; sẽ được chuyển h&#243;a th&#224;nh dạng Oxalat, m&#224; oxalat ch&#237;nh l&#224; nguy&#234;n nh&#226;n g&#226;y ra sỏi. Ch&#250;ng c&#243; lượng vitamion C nhiều hơn c&#225;c loại quả kh&#225;c nhưng kh&#244;ng đủ dư thừa để chuyển h&#243;a th&#224;nh oxalat. Hơn nữa, th&#224;nh phần citrat trong cam/chanh khi kết hợp với Canxi tạo th&#224;nh dạng muối h&#242;a tan, lượng Canxi dư thừa sẽ được lặng lẽ đưa ra khỏi cơ thể m&#224; kh&#244;ng c&#243; cơ hội kết tủa với oxalat nữa, từ đ&#243; gi&#250;p ức chế tạo sỏi. C&#242;n nghi ngờ g&#236; nữa, nước cam, chanh rất tốt cho việc ph&#242;ng tr&#225;nh tạo sỏi, dự ph&#242;ng sỏi nh&#233;. Uống bao nhi&#234;u l&#224; đủ? Từ xa xưa c&#225;c cụ đ&#227; biết d&#249;ng chữ “ĐỘ” để nhắc nhở mọi người. Độ ở đ&#226;y chỉ mức độ, v&#224; điều độ, nghĩa l&#224; ch&#250;ng ta cần uống một lượng vừa phải nước cam/chanh mỗi ng&#224;y. Mỗi ng&#224;y n&#234;n uống 1 cốc nước cam/chanh vừa để giải kh&#225;t v&#224; dự ph&#242;ng sỏi thận, sỏi tiết niệu. Kh&#244;ng n&#234;n uống v&#224;o l&#250;c đ&#243;i, thời điểm tốt nhất l&#224; uống nước cam v&#224;o sau bữa ăn s&#225;ng khoảng 1-2 giờ. H&#227;y ph&#242;ng tr&#225;nh sỏi v&#224; n&#226;ng cao sức đề kh&#225;ng của bạn v&#224; người th&#226;n bằng c&#225;ch uống mỗi ng&#224;y một ly nước cam hoặc chanh. C&#249;ng chung tay g&#243;p sức bảo vệ sức khỏe bản th&#226;n v&#224; cộng đồng. Mỹ phẩm chăm sóc da Novage True Perfection được tích hợp hai công nghệ tiên tiến – Chiết Xuất Hoa Mimosa đang được cấp bằng sáng chế và Chiết Xuất Tế Bào Gốc Từ Cây Acai. Khi kết hợp cùng nhau, chúng sẽ giúp làm sạch sâu tế bào da, phục hồi làn da hoàn hảo và làm chậm sự phát triển của các nếp nhăn vừa và sâu trong tương lai. NovAge True Perfection được khoa học chứng minh giúp tăng cường độ ẩm, cải thiện sắc da và se khít lỗ chân lông cho làn da tươi tắn và hoàn hảo.
Gia: 2tr034
LH: 0938538351 - 0762508481 (PHAT)
Website: <http://thichruou.com/san-pham/pham-cham-soc-da-novage-true-perfection/>

Fiorella
02-14-2019, 11:25 PM
có thể giúp tôi được ko đồ lót nữ gợi cảm chipi

conduongmua11021
02-18-2019, 09:39 AM
Chúng tôi chuyên Sản xuất nồi hầm xương, nồi nấu phở điện (https://inoxadong.com/san-pham/noi-nau-pho/), nồi nấu cháo, nồi nấu nước lèo, nồi trần bánh phở, nồi nấu canh công nghiệp, nồi nấu cháo điện (https://inoxadong.com/san-pham/noi-nau-chao/), nồi sắc thuốc bắc...

Công ty Cổ phần Thép Á Đông
Địa chỉ: 796 Phúc Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
ĐT: 0904.686.504
Tel: (04) 8585 9299
MST: 0107105735
STK:21610000322575
Email: adongkinhdoanh1@gmail.com
Website: inoxadong.com (http://inoxadong.com/) - tucomgiare.com (http://tucomgiare.com/)

wwthoidaimoi2016
02-19-2019, 05:08 PM
- cung cấp các mặt hàng tủ nấu cơm công nghiệp, bếp khách sạn.
Chậu rửa inox công nghiệp (https://tucomgiare.com/danh-muc/chau-rua-cong-nghiep/), chậu rửa đôi công nghiệp (https://inoxadong.com/san-pham/chau-rua-doi-cong-nghiep/) chậu rửa bát công nghiệp (https://inoxadong.com/san-pham/chau-rua-bat-cong-nghiep/)

– phân phối Inox theo mọi mẫu mã – giá rẻ!