PDA

View Full Version : Thảo luận nhì nhằng lắm !!!nghja11o2
09-07-2018, 03:48 AM
máu quái quá nhiều phòng thủ quá cao(chỉ lợi cho bọn RF EFL)

even thỏ + summer không thấy viên B nào

exp quảng cáo MU là 300 exp nhưng thực chất chỉ có 100exp(full bùa cùng lắm đc 200exp)

box kundun gần như là zen và đồ rác không có hứng thú gì với boss ở sever này (dù 10 box ra 10 đồ ex chắc gì là ex ngon tỷ lệ 1/15 dòng)

adm update thêm pt được thêm % exp cho ae hòa đồng chứ pt mà bị chia exp như này quá ngang chia cắt ae. những thằng khỏe hoặc dame nhanh nó húp hết rồi thằng yêu đuối ngồi ngậm bồ hòn luôn

mrkeylove
09-07-2018, 06:37 PM
máu quái quá nhiều phòng thủ quá cao(chỉ lợi cho bọn RF EFL)

even thỏ + summer không thấy viên B nào

exp quảng cáo MU là 300 exp nhưng thực chất chỉ có 100exp(full bùa cùng lắm đc 200exp)

box kundun gần như là zen và đồ rác không có hứng thú gì với boss ở sever này (dù 10 box ra 10 đồ ex chắc gì là ex ngon tỷ lệ 1/15 dòng)

adm update thêm pt được thêm % exp cho ae hòa đồng chứ pt mà bị chia exp như này quá ngang chia cắt ae. những thằng khỏe hoặc dame nhanh nó húp hết rồi thằng yêu đuối ngồi ngậm bồ hòn luôn

quảng cáo hay lắm open làm ngược lại nhất khoản exl hăn là 300 =)) bùa 150% còn đíu bằng exl 200 của Mu khác