PDA

View Full Version : Thông Báo Đế Vương [Trao Giải] Đua top chủng tộcGameMaster
07-11-2018, 03:27 AM
<tbody>
ĐUA TOP CHỦNG TỘC

</tbody>

► Thời gian:

- Bắt đầu lúc :13:00 ngày 26/06/2018
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 10/07/2018


► Nội Dung:
- Nhân vật có số lần Reset nhiều nhất trong thời gian trên
- Đôi Giới Tính bị loại
► Phần Thưởng nhận theo Chủng Tộc

<tbody>
Class
Top1
Top2


DW
zMESSIz
ZzVTVzZ


DK
KeoDeo
DatKhong9


EFL
Nami
Ashe


MG
Xeng
CRonaldo


DL
VTV3HD
NoCuDeTao


SUM
NDzStiing
Dimension


RF
GiotLeMen
GauNhoiBom

</tbody>

wc2018
07-11-2018, 12:30 PM
Tên Nhân Vật : CRonaldo
Top 2 Class MG
Pen muốn nhận : Pen gio 2% ST + option

hanh
07-11-2018, 12:58 PM
Tên Nhân Vật : Dimenson
Top 2 Class SUM
Pen muốn nhận : Pen gio 10% ST + option

nhokcoi
07-11-2018, 03:45 PM
Ten nhan vat: Ashe
Top 2 Class EF
Pen muốn nhận : Pen gio 10% ST + option

wc2018
07-11-2018, 06:38 PM
Tên Nhân Vật : zMESSIz
Top 1 Class DW
Vật phẩm : Wing 2 DW + Luck

mmuviet
07-11-2018, 07:34 PM
Tên Nhân Vật : NoCuDeTao
Top : 2 Class DL
Vật phẩm : Ring 5%+op

hoanghuong
07-11-2018, 09:55 PM
Tên Nhân Vật : DatKhong9
Top 2 Class DK
Pen muốn nhận : Pen gio ky nang 2% ST + option

wc2018
07-11-2018, 10:41 PM
Tên Nhân Vật : ZzVTVzZ
Top 2 Class DW
Pen muốn nhận : Pen lửa 2% ST + option

saobiet01
07-11-2018, 11:33 PM
Tên Nhân vât: Nami
Top 1 Ef
Nhận W2 Ef + Luck
Tiện ADM trao luôn giải đua top all sever
Top 2 sever nhận set Cấp 4 Ef Luck+ 4% GST
Thân!

DungHoang360
10-18-2018, 10:38 AM
thanks bạn đã chia sẻ

h764hhg655H
10-22-2018, 10:36 AM
Hay quá page. Mời các bạn tham quan @[657788950988483:657788950988483] để nhận quà khuyến mãi nha