PDA

View Full Version : Sự Kiện - Thiên Sứ Tổng kết đua TOP all Máy chủ Thiên SứGameMaster
05-01-2018, 08:04 AM
<tbody>
Top

Phần Thưởng

Lượng


1
1 Sét Đồ Cấp 7 + Luck + 1 Option + 12
01


2
1 Sét Đồ Cấp 6 + Luck + 1 Option + 11
01


3
1 Sét Đồ Cấp 5 + Luck + 1 Option + 11
01


4 - 5
1 Sét Đồ cấp 3 + Luck + 1 Option + 11
01</tbody>


<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">
1
keokematuy
1
80
Grand Master2
Choson1
1
80
Grand Master3
SoiBuBam
1
80
First Master4
Killing
1
80
Dimension Master5
Bufff
1
80
Hight Elf


</tbody>
Hướng dẫn đăng ký theo mẫu:Nhân vật : ...
Phần thưởng : ...
Dòng hoàn hảo muốn chọn : ...


Thời gian trao giải : Trong vòng 24h kể từ khi đăng ký.
Khi nhân vật được trao giải, sẽ có chú thích từ BQT trong bài đăng ký nhận thưởng : "đã trao"

Hướng dẫn nhận thưởng :

Đăng nhập Web tài khoản
Chọn nhân vật nhận thưởng
Vào chức năng : Event > Nhận giải thưởng Event
Nhận Item

killing
05-01-2018, 09:55 AM
Nhân vật :killing
Phần thưởng: sét ma pháp
Dòng hoàn hảo muốn chọn : luck 4%

nghja
05-01-2018, 03:07 PM
Nhân vật : Bufff
Phần thưởng : sET Hoa Long
Dòng hoàn hảo muốn chọn : luck 4% +11

dibo11
05-01-2018, 06:47 PM
Nhân vật : Choson1
Phần thưởng : set cap 6 DW + luck + 11
Dòng hoàn hảo muốn chọn : 4% GST

gaconHD
05-01-2018, 11:25 PM
Top1: keokematuy
Nhan: set QL luck 4 +12

GameMaster
05-02-2018, 01:03 AM
Da trao TOP xong

anhzte1
05-02-2018, 12:28 PM
set cap 3 sum la` hoa thien chu ba