PDA

View Full Version : Sự kiện - Việt 5 Tổng kêt đua 5 ngàyGameMaster
02-05-2018, 12:12 PM
<tbody>
TOP
Phần Thưởng
Ghi chú


1
Wing 2 Luck
100.000 Gcent
Wing Theo class


2
1 Lông vũ hoặc 1HHHT

100.000 Gcent3 > 5

100.000 Gcen


</tbody>


<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">
1
BiChuyKiem
0
50
400
447
0
RF 3
04/02 00:10:38


2
StarAnhHuy
0
50
400
384
0
RF 3
04/02 00:11:31


3
Lassssssss
0
50
400
448
0
RF 3
04/02 00:12:27


4
StarPhuc
0
50
400
366
0
RF 3
04/02 00:13:09


5
NgoThaoVy
0
50
400
557
0
Elf 3
04/02 00:14:16

</tbody>

s123
02-05-2018, 12:28 PM
nhan vat BiChuyKiem lay w2 rf luck +9 ID a123

AnhHuy
02-05-2018, 10:04 PM
nhan vat StarAnhHuy nhan top 2 nhan long vu id nhan 0983 656 659