PDA

View Full Version : Sự kiện - Việt 5 Tổng kết đua top Alphatest MU Việt 5GameMaster
01-29-2018, 11:03 PM
<tbody>
TOP
PHẦN THƯỞNG


1
100.000 Gcent+
3 Giftcode Vip 1


2
70.000 Gcent +
2 Giftcode Vip 1


3
50.000 Gcent +
1 Giftcode Vip 1


4
30.000 Gcent +


5
20. 000 Gcent +

</tbody>

+Thêm 30k GC+ cho tất cả mọi người đến top


<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">
1
NTBP
0
224
360
351
1
Quyền Vương
29/01 15:27:46


2
qqweqwe
0
191
26
359
0
Thánh Nữ
29/01 15:42:53


3
TrongGym
0
174
6
350
0
Đấu Sĩ
29/01 15:27:34


4
PhuDai74
0
160
208
350
0
Đấu Sĩ
29/01 19:29:04


5
CuTeo
0
151
306
350
0
Quyền Vương
29/01 14:37:27

</tbody>

Open các bạn chỉ cần tạo đúng tài khoản như Alphatest sẽ được nhận đầy đủ tiền nhé