PDA

View Full Version : Sự kiện - Việt 5 Chào mừng OPEN BQT khuyến mãi 50% cho tất cả các giá trị thẻ nạpGameMaster
01-29-2018, 10:53 PM
BQT MU Việt xin thông báo chương trình khuyến mãi ngày nhân ngày Open Beta máy chủ MU VIỆT 4 như sau:

https://i.imgur.com/Ao91NNB.jpg
Giá trị khuyến mãi: 50% giá trị thẻ nạp ( KM)

Server áp dụng: toàn hệ thống máy chủ server MU VIỆT 5
Thời gian: từ 13h00 ngày 30/01/2018 đến 24h00 ngày 31/01/2018

Khuyến mãi áp dụng cho mọi tài khoản, không hạn chế số lượng thẻ nạp, mệnh giá thẻ nạp.

Khi khuyến mãi, các thẻ nạp qua các hình thức sẽ chỉ nhận được TIỀN KHUYẾN MÃI.
http://s30.postimg.org/efgyemzjl/580x260_3.jpg


Thời gian: từ 13h00 ngày 30/01/2017 đến 24h00 ngày 05/02/2018

Tặng Gifcode khi đạt mốc tiền nạp trong ngày 100k , 200k , 300k , 500k , 1000k