PDA

View Full Version : Thảo luận Góp ý chút với adm sever viet4nghja11o2
12-18-2017, 04:08 AM
mình thấy adm nên bỏ % rơi ngọc ở map dung 0 2 3 và tăng tỷ lệ rơi ngọc ở k2 k3 k4 3r arena chính mà treo 2acc 1 ngày ở dung0 2 mỡi ngày đc gần 1 rương ngọc ( mỗi acc) như vậy ngọc về sau sẽ k có giá mà nói thẳng là chẳng ai cần và sự kiện summer và thỏ ngọc sẽ chẳng còn người đi B S sẽ k có giá như vậy MU rất nhạt nhẽo