PDA

View Full Version : Thông Báo Quyền Năng Tổng Kết Top Class Tháng 11 Sever Quyền Năngbondn123
11-29-2017, 03:15 PM
DK

<tbody>
Bảng xếp hạng
Phần thưởng


Top 1 HaMy
Vũ khí SK 3 Option tự chon luck Skill
(Theo Class)
Full khảm
tự chọn
150.000
Danh hiệu game
Nguyên Soái Hoàng Kim


Top 2 NewStar
(Khuyến khích)
Vũ khí 380 3 option tự chọn
50k Gcent +
Dũng Sĩ Hoàng Kim

</tbody>

EF

<tbody>
Bảng xếp hạng
Phần thưởng


Top 1 Annabelle
Vũ khí SK 3 Option tự chon luck Skill
(Theo Class)
Full khảm
tự chọn
150.000
Danh hiệu game
Nguyên Soái Hoàng Kim


Top 2 VyVy (Khuyến khích)
Vũ khí 380 3 option tự chọn
50k Gcent +
Dũng Sĩ Hoàng Kim

</tbody>

DW

<tbody>
Bảng xếp hạng
Phần thưởng


Top 1 Pelius
Vũ khí SK 3 Option tự chon luck Skill
(Theo Class)
Full khảm
tự chọn
150.000
Danh hiệu game
Nguyên Soái Hoàng Kim


Top 2 ( Trống )
(Khuyến khích)
Vũ khí 380 3 option tự chọn
50k Gcent +
Dũng Sĩ Hoàng Kim

</tbody>

MG

<tbody>
Bảng xếp hạng
Phần thưởng


Top 1 Chuoi
Vũ khí SK 3 Option tự chon luck Skill
(Theo Class)
Full khảm
tự chọn
150.000
Danh hiệu game
Nguyên Soái Hoàng Kim


Top 2 (Trống )
(Khuyến khích)
Vũ khí 380 3 option tự chọn
50k Gcent +
Dũng Sĩ Hoàng Kim

</tbody>

DL

<tbody>
Bảng xếp hạng
Phần thưởng


Top 1 zTheWindz
Vũ khí SK 3 Option tự chon luck Skill
(Theo Class)
Full khảm
tự chọn
150.000
Danh hiệu game
Nguyên Soái Hoàng Kim


Top 2 ThaiThinh
(Khuyến khích)
Vũ khí 380 3 option tự chọn
50k Gcent +
Dũng Sĩ Hoàng Kim

</tbody>

SUM

<tbody>
Bảng xếp hạng
Phần thưởng


Top 1 Brian
Vũ khí SK 3 Option tự chon luck Skill
(Theo Class)
Full khảm
tự chọn
150.000
Danh hiệu game
Nguyên Soái Hoàng Kim


Top 2 Mi3Mien
(Khuyến khích)
Vũ khí 380 3 option tự chọn
50k Gcent +
Dũng Sĩ Hoàng Kim

</tbody>


RF

<tbody>
Bảng xếp hạng
Phần thưởng


Top 1 Nguyenn
Vũ khí SK 3 Option tự chon luck Skill
(Theo Class)
Full khảm
tự chọn
150.000
Danh hiệu game
Nguyên Soái Hoàng Kim


Top 2 Zeuss
(Khuyến khích)
Vũ khí 380 3 option tự chọn
50k Gcent +
Dũng Sĩ Hoàng Kim

</tbody>

Các Bạn Ghi
Tài Khoản:
Tên Nhân Vât:
Vũ Khí + Op muốn nhận :
Tổng Kết Có Sai Sót gì thì để lại tin nhắn phía dưới mình sẻ xem và trả lời

bondn123
11-29-2017, 08:29 PM
bổ sung top 2 DW : tonynguyen

ChayCaXFarm
11-30-2017, 01:30 AM
Tài Khoản: gaucua3117
Tên Nhân Vât: ThaiThinh- top 2 chủng tộc DL
Vũ Khí + Op muốn nhận : nhận vũ khí Quyền Trượng Thiên Tử cấp 2 + Option 10% rate sát thương hoàn hảo, 2% sức sát thương, sức tấn công (cấp độ)lv/20

GameMaster
11-30-2017, 08:13 AM
Tài Khoản: gaucua3117
Tên Nhân Vât: ThaiThinh- top 2 chủng tộc DL
Vũ Khí + Op muốn nhận : nhận vũ khí Quyền Trượng Thiên Tử cấp 2 + Option 10% rate sát thương hoàn hảo, 2% sức sát thương, sức tấn công (cấp độ)lv/20
ok ban doi minh trao

congdanh
11-30-2017, 12:04 PM
TK: quantruc
NV: zTheWindz, top 1 DL nhận Trượng ánh sáng 3op, khảm full socket, 150k gcent, danh hiệu

GameMaster
12-02-2017, 11:57 AM
Còn ai chưa nhận đc ?

congdanh
12-02-2017, 02:02 PM
Còn ai chưa nhận đc ?
TK: quantruc, NV: zTheWindz top 1 DL chưa nhận được 150k gcent với danh hiệu ADM ơi

GameMaster
12-02-2017, 04:49 PM
TK: quantruc, NV: zTheWindz top 1 DL chưa nhận được 150k gcent với danh hiệu ADM ơi
ok bạn đã phát nốt

congdanh
12-02-2017, 10:11 PM
ok bạn đã phát nốt

ADM bảo đã phát sao mình vào vẫn ko có gcent vậy.
ADM kiểm tra lai giúp mình. TK: quantruc