PDA

View Full Version : Thảo luận top 1 sv Quyen Nang chua nhan dc giai456654
11-19-2017, 06:17 PM
nhu tieu m nhan w3DK +5% phuc hoi hoan toan HP +L+11 __+500K gc

456654
11-19-2017, 10:33 PM
nhu tieu m nhan w3DK +5% phuc hoi hoan toan HP +L+11 __+500K gc

sao top 2+3 co roi ma top 1 chua co theeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

GameMaster
11-21-2017, 04:03 PM
bạn pm fb đi các bạn

456654
11-23-2017, 12:48 PM
nhu tieu m nhan w3DK +5% phuc hoi hoan toan HP +L+11 __+500K gc

m chua nhan dc giai top1 GM