PDA

View Full Version : Sự Kiện Quyền Năng Tổng Kết Đua Top 16 Ngày Tháng 11 Sever Quyền Năngbondn123
11-16-2017, 03:57 PM
[B]• Phần thưởng:
[CENTER]

<tbody>
Xếp hạng
Phần thưởng


1 Wind
Wing 3 Luck mnl + 11
500.000 Gcent


2 1DamLaChet
Wing 3 Luck
200.000 Gcent


3 Zeuss
Wing 3
150.000 Gcent

</tbody>
Ghi
Tài khoản
wing muốn nhận + op

bondn123
11-16-2017, 03:57 PM
Top 3 Zeuss
w3 RF

456654
11-16-2017, 04:43 PM
nv Wind top 1
tai khoan kyuruy
nhan w3DK +L+5%phuc hoi hoan toan HP +500kgc

24112012
11-17-2017, 02:10 AM
top2 1DamLaChet nhận w3 DL+GC 200

bombom
11-18-2017, 10:35 AM
uppppppppppppppppp :p:p:p:p