PDA

View Full Version : Sự kiện Hoàng Long Tổng Kết Top Gui Tháng 10GameMaster
10-30-2017, 01:31 AM
<body id="cke_pastebin" style="position: absolute; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; left: -1000px;">

<tbody>
TOP
Phần thưởng
Ghi chú


1
Smoke
300B + 300S + 200.000 Gcoin2
QngTeam
200B + 200S + 100.000 Gcoin3
TanSat
160B +160S


</tbody>
</body>

http://imageshack.com/a/img924/67/rqWDs5.png

http://imageshack.com/a/img922/1286/75czry.pngThời gian: Bắt đầu lúc : 13h00 ngày 10/10/2017.

http://imageshack.com/a/img922/1286/75czry.pngKết thúc lúc:24h00 ngày 30/10/2017.


http://imageshack.com/a/img922/1286/75czry.pngPhần thưởng:<tbody>
TOP
Phần thưởng
Ghi chú


1
SongViAE
300B + 300S + 200.000 Gcoin
Chủ Hội : BuojT0So1


2
Chich69
200B + 200S + 100.000 Gcoin
Chủ Hội : OngNoi


3
Marve
160B +160S
Chủ Hội : Captain

</tbody>