PDA

View Full Version : Sự kiện Hoàng Long Tổng kết đua TOP phú hộ Sever Hoàng LongGameMaster
10-16-2017, 01:57 AM
<tbody>
Top Nạp Thẻ

Gcoin
< 1.500.000
2.000.000 >Gcoin
> 4.500.000
4.500.00Gcent > 6.000.000

Danh Hiệu
" Thiên sứ MU "
Gcent > 7.000.000

Danh Hiệu
" Chiến Thần "


Top 1
Cánh cấp 2 + May Mắn + Manalost
+ Thêm
Vũ Khí Rồng Tự Chọn + Skill + May Mắn+ 1 Op Tự Chọn + 11
Danh Hiệu " Tỉ Phú Hoàng Gia " Trong Game
Cộng Thêm
Sói tấn Công
(hoặc các vũ khí ex 700 cùng cấp khác
Như chùy Vương)1 Bộ Ring + Pen 1option + 5%HP
+9


Top 2
Cánh cấp 2 +MNL
+ Thêm
Vũ Khí Rồng Tự Chọn + Skill + 1 Op Tự Chọn +9
Danh Hiệu
" Triêu Phú Hoàng Gia " Trong GameTop
3
4 - 5
Cánh cấp 2 May mắn
Vũ khí rồng 1option

Danh Hiệu " Đại Gia " Trong Game</tbody>


<thead style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">
#
Nhân Vật
Gcent nạp

</thead><tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">
1
BuojT0So1
7.800.000


2
NewStar
5.400.000


3
TheWin
4.670.000


4
CaveNovo
4.620.000


5
Dracula
4.100.000

</tbody>

Hướng dẫn đăng ký theo mẫu:Nhân vật : ...
Phần thưởng : ...
Dòng hoàn hảo muốn chọn : ...


Thời gian trao giải : Trong vòng 24h kể từ khi đăng ký.
Khi nhân vật được trao giải, sẽ có chú thích từ BQT trong bài đăng ký nhận thưởng : "đã trao"

Hướng dẫn nhận thưởng :

Đăng nhập Web tài khoản
Chọn nhân vật nhận thưởng
Vào chức năng : Event > Nhận giải thưởng Event
Nhận Item

KillLose
10-16-2017, 02:29 AM
Nào mới cho rơi lông vũ vs hhht vậy ad?