PDA

View Full Version : Thảo luận Gop y van de ghrsbeautiful
10-11-2017, 02:55 AM
mong ad de ghrs 5 lan /1 ngay di ad chu 8lan/1 ngay so ra nhieu qua 5 lan la hop ly nhat roi ad oi exp thy thap qua roi nen 5 lan thoi . ko thy tang exp len . exp maxter cugn thap qua

vosong
10-11-2017, 08:46 AM
mong ad de ghrs 5 lan /1 ngay di ad chu 8lan/1 ngay so ra nhieu qua 5 lan la hop ly nhat roi ad oi exp thy thap qua roi nen 5 lan thoi . ko thy tang exp len . exp maxter cugn thap qua

Giới hạn rs để adm xem lại nhé. Còn exp thì bạn có thể mua thêm bùa tăng exp với gấu nhé

GameMaster
10-11-2017, 09:22 AM
mong ad de ghrs 5 lan /1 ngay di ad chu 8lan/1 ngay so ra nhieu qua 5 lan la hop ly nhat roi ad oi exp thy thap qua roi nen 5 lan thoi . ko thy tang exp len . exp maxter cugn thap qua
Sẽ dần dần xuống 6 lần bạn à