PDA

View Full Version : Thảo luận đề nghj ad fix cái này gấp =]zbeautiful
10-10-2017, 01:52 PM
tinh hình mình thấy ad nen fix cai ef + sum cho buf ngoài pt thỳ hay hơn . chứ ng chua co pt thỳ buf dc mà ai co pt roi thỳ ko buf dc vo lý quá neu nhu vay thy phaj pt sum lan ef trong pt như thế mình thấy ko hay ho j mong ad giải quyết mau đẻ ae chiến nào

GameMaster
10-10-2017, 02:43 PM
tinh hình mình thấy ad nen fix cai ef + sum cho buf ngoài pt thỳ hay hơn . chứ ng chua co pt thỳ buf dc mà ai co pt roi thỳ ko buf dc vo lý quá neu nhu vay thy phaj pt sum lan ef trong pt như thế mình thấy ko hay ho j mong ad giải quyết mau đẻ ae chiến nào
ok bạn. bạn thử test lại xem đã dc chưa