PDA

View Full Version : Sự kiện Hoàng Long Đua TOP ALphatest Máy chủ Hoàng Long Nhận Gifcode VIPGameMaster
10-07-2017, 11:02 AM
<tbody>

Đua TOP ALPHA TEST - Hoàng Long

Thời Gian
13h Ngày 08/10/2017 Kết thúc 17h ngày 09/10/2017
</tbody>


Để thêm sôi động cho ngày mở cửa Alpha Test này sẽ có 5 giải thưởng dành cho 5 bạn có số lần rs cao nhất trong BXH All - Cụm Máy Chủ : Hoàng Long
<tbody>
THÔNG TIN GIẢI THƯỞNG

</tbody><tbody>
TOP
PHẦN THƯỞNG


1
100.000 Gcent+
3 Giftcode Vip 1


2
70.000 Gcent +
2 Giftcode Vip 1


3
50.000 Gcent +
1 Giftcode Vip 1


4
30.000 Gcent +


5
20. 000 Gcent +

</tbody>

+Thêm 30k GC+ cho tất cả mọi người đến top 70 rs