PDA

View Full Version : Sự Kiện Quyền Năng Tổng kết đua top Phú tháng 9GameMaster
09-18-2017, 10:04 AM
<tbody>
Top
Mốc 1
Gcent <
3.000.000
Mốc 2
3.000.000 > 5.000.000
Mốc 3
5.000.000 > 10.000.000


1
Cánh cấp 2.5
Luck + 3% manalost
(Yêu cầu trên 500k)
Đạt mốc này thì nhận
Cánh cấp 2.5
May mắn + 3% Manalost + 13
Vũ khí Rồng 2
May mắn + Skill + 1 Option + 13
( 1 Option tùy chọn tính năng)
Cập nhật thêm sau

Danh hiệu game
VIP Kim Cương
Tính năng danh hiệu
Tăng 2% GST
Tăng 2% PST
Tăng 2% Máu
Tăng 2% x2 Dame
2
Cánh cấp 2.5
3% manalost
(Yêu cầu trên 500k)
Đạt mốc này thì nhận
Cánh cấp 2 .5
May mắn + 3% Manalost + 11
Vũ khí Rồng 2
May mắn + Skill + 1 Option + 11
( 1 Option tùy chọn tính năng)
Cập nhật thêm sau

Danh hiệu game
Vip Bạch Kim
Tính năng danh hiệu
Tăng 2% GST
Tăng 2% PST
Tăng 2% Máu
Tăng 2% x2 Dame


3
Cánh cấp 2.5 (luck)
(Yêu cầu trên 500k)
Đạt mốc này thì nhận
Cánh cấp 2.5
May mắn + 3% Manalost + 9
Vũ khí Rồng 2
May mắn + Skill + 1 Option + 9
( 1 Option tùy chọn tính năng)
Cập nật thêm sau


4-5

Cánh cấp 2.5 trắng
(Yêu cầu trên 500k)
Đạt mốc này thì nhận
Cánh cấp 2. 5
May mắn + 3% Manalost
Vũ khí Rồng
May mắn + Skill + 1 Option
( 1 Option tùy chọn tính năng)
Cập nhât thêm sau

</tbody><tbody>
Bạn nào NẠP > 3tr không đạt TOP thì được 1 Wing 2.5 Luck

</tbody>

<tbody>
Mốc NẠP
Phần thưởng cho nhân vật đạt mốc trao sau 5 tiếng OPEN


2.000.000
Vũ khí cấp 8 + LUCK + 1 OPTION + 9

5.000.000
Wing 2.5 Luck ( Wing này sẽ được nâng cấp sau khi nhân TOP phú hộ)
Nếu các bạn trong TOP

</tbody><tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">
1
KellyAngel
10.100.000


2
QuyKiemSau
7.700.000


3
BonChun
6.000.000


4
NewStar
6.000.000


5
SoiCoDon
5.700.000


6
Picachu
5.500.000


7
NgHuuThanh
3.400.000


8
zLeonardoz
3.300.000

</tbody>

tuhoabinh1
09-19-2017, 12:16 PM
<tbody>
Top
Mốc 1
Gcent <
3.000.000
Mốc 2
3.000.000 > 5.000.000
Mốc 3
5.000.000 > 10.000.000


1
Cánh cấp 2.5
Luck + 3% manalost
(Yêu cầu trên 500k)
Đạt mốc này thì nhận
Cánh cấp 2.5
May mắn + 3% Manalost + 13
Vũ khí Rồng 2
May mắn + Skill + 1 Option + 13
( 1 Option tùy chọn tính năng)
Cập nhật thêm sau

Danh hiệu game
VIP Kim Cương
Tính năng danh hiệu
Tăng 2% GST
Tăng 2% PST
Tăng 2% Máu
Tăng 2% x2 Dame
2
Cánh cấp 2.5
3% manalost
(Yêu cầu trên 500k)
Đạt mốc này thì nhận
Cánh cấp 2 .5
May mắn + 3% Manalost + 11
Vũ khí Rồng 2
May mắn + Skill + 1 Option + 11
( 1 Option tùy chọn tính năng)
Cập nhật thêm sau

Danh hiệu game
Vip Bạch Kim
Tính năng danh hiệu
Tăng 2% GST
Tăng 2% PST
Tăng 2% Máu
Tăng 2% x2 Dame


3
Cánh cấp 2.5 (luck)
(Yêu cầu trên 500k)
Đạt mốc này thì nhận
Cánh cấp 2.5
May mắn + 3% Manalost + 9
Vũ khí Rồng 2
May mắn + Skill + 1 Option + 9
( 1 Option tùy chọn tính năng)
Cập nật thêm sau


4-5

Cánh cấp 2.5 trắng
(Yêu cầu trên 500k)
Đạt mốc này thì nhận
Cánh cấp 2. 5
May mắn + 3% Manalost
Vũ khí Rồng
May mắn + Skill + 1 Option
( 1 Option tùy chọn tính năng)
Cập nhât thêm sau

</tbody><tbody>
Bạn nào NẠP > 3tr không đạt TOP thì được 1 Wing 2.5 Luck

</tbody>

<tbody>
Mốc NẠP
Phần thưởng cho nhân vật đạt mốc trao sau 5 tiếng OPEN


2.000.000
Vũ khí cấp 8 + LUCK + 1 OPTION + 9

5.000.000
Wing 2.5 Luck ( Wing này sẽ được nâng cấp sau khi nhân TOP phú hộ)
Nếu các bạn trong TOP

</tbody><tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">
1
KellyAngel
10.100.000


2
QuyKiemSau
7.700.000


3
BonChun
6.000.000


4
NewStar
6.000.000


5
SoiCoDon
5.700.000


6
Picachu
5.500.000


7
NgHuuThanh
3.400.000


8
zLeonardoz
3.300.000

</tbody>
tên NV : zLeonardoz
top 8 PH nap > 3mil nhan W2.5 DL