PDA

View Full Version : Tổng Kết Đua top class sever Quyền NăngGameMaster
09-02-2017, 01:58 PM
<tbody>
Xếp hạng TOP RF
Phần thưởng cho nhân vật đạt TOP


1
PiChu
Danh hiệu trong game
Thiên Sứ MU
( Tính năng danh hiệu : Tăng 2% khả năng ra dame hoàn hảo )

Phần thưởng
Vũ khí bằng hoặc dưới cấp 6 tùy chọn theo chủng tộc
Luck + Skill + 1 Option tùy chọn + 9


2
SieuNhanJP
1 Lông vũ hoặc 1 HHHT</tbody><tbody>
Xếp hạng TOP DK
Phần thưởng cho nhân vật đạt TOP


1
Hercules
Danh hiệu trong game
Thiên Sứ MU
( Tính năng danh hiệu : Tăng 2% khả năng ra dame hoàn hảo )

Phần thưởng
Vũ khí bằng hoặc dưới cấp 6 tùy chọn theo chủng tộc
Luck + Skill + 1 Option tùy chọn + 9


2
Johny
1 Lông vũ hoặc 1 HHHT</tbody><tbody>
Xếp hạng TOP DW
Phần thưởng cho nhân vật đạt TOP


1
MaKj3m
Danh hiệu trong game
Thiên Sứ MU
( Tính năng danh hiệu : Tăng 2% khả năng ra dame hoàn hảo )

Phần thưởng
Vũ khí bằng hoặc dưới cấp 6 tùy chọn theo chủng tộc
Luck + Skill + 1 Option tùy chọn + 9


2
Vampires
1 Lông vũ hoặc 1 HHHT</tbody><tbody>
Xếp hạng TOP MG
Phần thưởng cho nhân vật đạt TOP


1
Parazy
Danh hiệu trong game
Thiên Sứ MU
( Tính năng danh hiệu : Tăng 2% khả năng ra dame hoàn hảo )

Phần thưởng
Vũ khí bằng hoặc dưới cấp 6 tùy chọn theo chủng tộc
Luck + Skill + 1 Option tùy chọn + 9


2
BadBoy
1 Lông vũ hoặc 1 HHHT</tbody><tbody>
Xếp hạng TOP SUM
Phần thưởng cho nhân vật đạt TOP


1
BoKinhVan
Danh hiệu trong game
Thiên Sứ MU
( Tính năng danh hiệu : Tăng 2% khả năng ra dame hoàn hảo )

Phần thưởng
Vũ khí bằng hoặc dưới cấp 6 tùy chọn theo chủng tộc
Luck + Skill + 1 Option tùy chọn + 9


2
ThichLaVa
1 Lông vũ hoặc 1 HHHT</tbody><tbody>
Xếp hạng TOP EFF
Phần thưởng cho nhân vật đạt TOP


1
MyTien


Danh hiệu trong game
Thiên Sứ MU
( Tính năng danh hiệu : Tăng 2% khả năng ra dame hoàn hảo )

Phần thưởng
Vũ khí bằng hoặc dưới cấp 6 tùy chọn theo chủng tộc
Luck + Skill + 1 Option tùy chọn + 9


2
Taeyeon
1 Lông vũ hoặc 1 HHHT</tbody><tbody>
Xếp hạng TOP DL
Phần thưởng cho nhân vật đạt TOP


1
DLStadium
Danh hiệu trong game
Thiên Sứ MU
( Tính năng danh hiệu : Tăng 2% khả năng ra dame hoàn hảo )

Phần thưởng
Vũ khí bằng hoặc dưới cấp 6 tùy chọn theo chủng tộc
Luck + Skill + 1 Option tùy chọn + 9


2
CongTuMu
1 Lông vũ hoặc 1 HHHT</tbody>


Hướng dẫn đăng ký theo mẫu:Nhân vật : ...
Phần thưởng : ...
Dòng hoàn hảo muốn chọn : ...


Thời gian trao giải : Trong vòng 24h kể từ khi đăng ký.
Khi nhân vật được trao giải, sẽ có chú thích từ BQT trong bài đăng ký nhận thưởng : "đã trao"

bimbim02
09-02-2017, 02:04 PM
Nhân vật : ...MaKj3m
Phần thưởng : ... Gậy Thiên Sứ Luck +9
Dòng hoàn hảo muốn chọn : ... tăng sát thương phép thuật 2%
Danh Hiệu.... tăng sát thương hoàn hảo 2%

bondn123
09-02-2017, 02:07 PM
Nhân vật : ...MaKj3m
Phần thưởng : ... Gậy Thần Ma Luck +9
Dòng hoàn hảo muốn chọn : ... tăng sát thương phép thuật 2%
Danh Hiệu.... tăng sát thương hoàn hảo 2%

vũ khí cấp 6 mà sao là GTM đc bạn @@

1412
09-02-2017, 02:38 PM
Nhân vật : Hercules
Phần thưởng : kiếm rồng luck 2% + 9
trao luôn cả Danh Hiệu nhé ADM

MyTien
09-02-2017, 03:37 PM
Nhân vật : MyTien
Phần thưởng : nõ rồng luck 2% + 9
trao luôn cả Danh Hiệu nhé ADM :)

vinhthufc
09-02-2017, 03:46 PM
Nhan vat: Teayeon
Phan thuong : long vul

PiChu
09-02-2017, 03:56 PM
tên NV: PiChu
phần thưởng: top1 RF
Dòng hoàn hảo muốn nhận: 2% gia tăng sát thương.

anhzte1
09-02-2017, 04:00 PM
nv:BoKinhVan top 1 Sum
Nhận Gậy Thiên Nữ luck +9 10% :o:o
Nhận Danh Hiệu :Thiên Sứ Mu

duongha84
09-02-2017, 04:21 PM
Nhân vật Vampires top 2 class DW phần thưởng 1LV

minhminh
09-02-2017, 05:42 PM
Tên nhân vật : Parazy
phần thưởng : Đao Sinh Mệnh +9 luck kill 10%
danh hiệu : thiên sứ mu

IKnown
09-02-2017, 07:11 PM
TOP 2 MG: BadBoy
PHần thưởng: LV

GameMaster
09-02-2017, 11:08 PM
Đã trao giải cho các bạn đăng ký

minhminh
09-02-2017, 11:24 PM
Đã trao giải cho các bạn đăng ký

Sao của mình lại là ảo ảnh đao vậy ad , ảo ảnh đao cấp 4-5 gì mà

anhzte1
09-02-2017, 11:32 PM
Nv:DLStadium top1 DL
Nhận :Quyền Trượng Thiên Tử luck +9 10%:cool::cool:

KillLose
09-03-2017, 06:36 PM
top 3 khong duoc khuyen khich gi ha ad ^^

aloxinh24
09-04-2017, 06:25 AM
NV SieuNhanJP. Nhan LV :):cool: